Off-Baza

Teatr kloszART


Siedziba: Olsztyn
Rok założenia: 2006
Dane kontaktowe: tel. 694 058 545 (Mateusz Mirczyński), teatrkloszart@gmail.com


Jeszcze jedna grupa rodem z akademickiego środowi­ska. Jej historia bierze się od koła teatralnego działającego przy Pałacu Młodzieży w Olsztynie. Zespół od 2010 roku działa w Akademickim Centrum Kultury przy Uniwersytecie Warmiń­sko-Mazurskim w Olsztynie, po pięciu latach Teatr kloszART stał się stowarzyszeniem. Grupa koncentruje się na repertuarze dra­matycznym. W ofercie teatru poza spektaklami obecne są także wieczory twórczości poświęcone Agnieszce Osieckiej i Markowi Grechucie. Zrealizowano m.in. następujące spektakle: W starym kinie, Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, Szafa, Zawsze zbyt cicho i sa­motnie, Duchowa przypadłość, Otwórz oczy, już nie żyjesz, Samot­nik, 8 kobiet. Teatr działa również w dziedzinie animacji kultury.

KloszART ma swój wymierny udział w organizacji Plene­rowych Nocy Teatralnych im. Krystyny Spikert – wydarzenia, które odbywa się od 2013 roku (pod patronatem Rektora UWM oraz Prezydenta Olsztyna). Impreza ma na celu prezentację i in­tegrację niezależnego olsztyńskiego środowiska artystyczne­go. Ponadto teatr działa przy projekcie „Dwie strony kurtyny”, który nakierowany jest na aktywizację kulturalną młodych mieszkańców Olszyna. Projekt poza funkcją popularyzatorską i artystyczną działa również w materii warsztatowej. Teatr w ra­mach Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki prowadzi także warsztaty „Muśnij teatr delikatnie”.