Off-Baza

Teatr Małego Widza


Miejsce: Warszawa
Rok założenia: 2011
Dane kontaktowe: agnieszka.czekierda@teatrmalegowidza.pl


Grupa istnieje w ramach Fundacji Teatru Małego Wi­dza i działa przy Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej. Prezesem Fundacji oraz dyrektorem artystycznym teatru jest Agnieszka Czekierda.Teatr powstał z myślą o najmłodszych widzach (już od 1. roku życia). Jest to pierwszy repertuarowy i stacjonarny teatr dla najmłodszych w Warszawie. Skierowanie sztuki do najmłodszych wymusza pewną formę wyróżniającą Teatr Małego Widza spośród innych grup teatralnych. Akto­rzy nieustannie zabiegający o kontakt z publicznością grają w tzw. „żabiej perspektywie” – celem sztuki jest w tym wypad­ku komunikacja. W repertuarze spektaklu znajdują się takie przedstawienia jak Super Luper, Cztery pory roku czy Ahoj. Poza produkcją spektakli grupa organizowała też serię autorskich warsztatów („Mała Akademia Teatralna TMW”), a także prowa­dzi projekt „Teatr i Żłobek” mający na celu aktywizację teatralną najmłodszych. Teatr finansuje się sam, korzystając przy okazji konkretnych projektów z dotacji miejskich.