Off-Baza

Teatr Nasz


Siedziba: Bełżyce
Rok założenia: 1987
Sala: Sala w Miejskim Domu Kultury (200 miejsc)
Aktualna liczebność zespołu: 30
Największa impreza: Scena Dramatyczna Bełżyce
Dane kontaktowe: tel. 81 516 27 67, teatrnasz@gmail.com

http://teatrnasz-belzyce.ugu.pl/


Amatorski teatr powstały z inicjatywy Ireny Kawy, na­uczycielki Liceum Ogólnokształcącego w Bełżycach, oraz dyrek­tora i pracowników Miejskiego Domu Kultury. Pierwszy zespół rekrutujący się z uczniów Zespołu Szkół w Bełżycach (wśród nich byli między innymi: Anna Król, Artur Koksanowicz, Bea­ta Lizut, Grzegorz Szymański) prowadził Józef Kasprzak, który do dziś pozostaje kierownikiem teatru, a także pełni funkcję dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach. Od 1991 roku teatr organizuje imprezę Scena Dramatyczna Bełżyce, na której spotykają się offowe i amatorskie grupy z całego kraju. Przegląd nie ma charakteru konkursowego. W repertuarze teatr sięgał zarówno po klasyczne sztuki, jak chociażby Skąpiec czy Moralność pani Dulskiej, nie omijał również współczesnej prozy (przykładem Cena na podstawie Waldemara Łysiaka), a także zajmował się autorskimi realizacjami Kasprzaka, jak w przypad­ku spektaklu Vita nostra. W teatrze grają zarówno dorośli, jak i młodzież. Jako jednostka przynależna do Miejskiego Domu Kultury teatr prowadzi regularne zajęcia.