Off-Baza

Teatr Pierwszego Kontaktu


Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2005
Sala: Sala w Domu Kultury „Błonie” (30 miejsc), gościnnie w domu kultury LSM (200 miejsc)
Aktualna liczebność zespołu: 10
Dane kontaktowe: tel. 607 790 899, tpk.project@gmail.com

http://www.teatrpierwszegokontaktu.pl/


Grupę założyli instruktorzy teatralni: Tomasz Załucki i Ma­riola Załucka (Strzelczyk), współpracując w tym przedsięwzię­ciu z założycielem Teatru Scena 6 Henrykiem Kowalczykiem. Autorem muzyki do większości spektakli jest Maciej Wieżyński. Teatr przynależy do Domu Kultury „Błonie”, spektakle gra także w Domu Kultury LSM. W ramach teatru działają dwa zespoły: grupa dorosła złożona ze studentów i absolwentów lubelskich uczelni oraz młodsza grupa, złożona z młodzieży licealnej. Poza pracą w dwóch stałych grupach teatralnych zespół raz w roku prowadzi nabór na kilkumiesięczne warsztaty teatralne dla osób powyżej 16. roku życia, podczas których kształcony jest warsztat i umiejętności aktorskie. Teatr zrealizował do tej pory dziesięć spektakli: Dżenerejszyn of emigrejszyn, Rentgen, Strona 44, Oktołber, Borysek, Fluid, Witkacy – bez końca, Kochanie jest pięknie, Śmierć w pościeli, Jeśli myślisz, Życie zwyczajne siostry F. Występował na festiwalach w Lublinie, Warszawie i Zgierzu. Fundusze pozyskuje między innymi ze stypendialnych środków miejskich i wpływów z biletów, a także w ramach Stowarzysze­nia Kultura Czubów. Bieżące potrzeby pokrywa budżet Domu Kultury „Błonie”.