Off-Baza

Teatr Pieśni i Tańca Patrimonium


Siedziba: Kalisz
Rok założenia: 2010
Dane kontaktowe: ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz,
tel./fax: 62 767 25 21


Teatr Pieśni i Tańca Patrimonium powstał z inicjatywy Grażyny Dziedziak. Do 2013 roku funkcję jego kierownika arty­stycznego pełnił Stanisław Nowak-Tarnaw, choreograf i pedagog, następnie dołączył Piotr Morawski, instruktor tańca ludo­wego. Obecnie teatrem opiekuje się Violetta Graczyk, tancerka klasyczna.

Twórcy łączą elementy kultury ludowej – muzykę, śpiew, taniec – ze współczesną stylistyką. Tematyka widowisk dotyczy historii i ma wydźwięk patriotyczny. Prezentowano je nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Spektakl Kraina nocy i dni zo­stał wystawiony w Barcelonie przed hiszpańską Polonią, a z wi­dowiskiem słowno-muzycznym Świt zaznajomiła się widownia z austriackiego Linzu.

Pierwsza artystyczna prezentacja Teatru Pieśni i Tańca Patrimonium odbyła się 3 maja 2011 roku w kaliskim ratuszu. Teatr bierze czynny udział w kulturalnych wydarzeniach miasta Kalisza (takich jak obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja czy Dzień Edukacji Narodowej) oraz lokalnych świętach (np. Święto Ulicy Niecałej). Występuje również podczas imprez organizowa­nych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu. ­