Off-Baza

Teatr Pod Kolumnami


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 2013
Sala: Klub Pod Kolumnami przy placu św. Macieja 21
Największa impreza: Wrocławskie Spotkania z Pantomimą, Mimem i Teatrem Ruchu „Mimesis” 2016
Dane kontaktowe: Fundacja Pantomima, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, tel. 796 389 485, biuro@fundacjapantomima.pl, teatrpodkolumnami@gmail.com 

https://www.facebook.com/teatrpodkolumnami/


Misją Fundacji Pantomima jest budowanie mostów między praktykami a teoretykami, wspieranie, inicjowanie oraz dokumentowanie działalności artystycznej, naukowej i eduka­cyjnej w zakresie teatralnych form wyrazu. Z inicjatywy Fun­dacji Pantomima i przy współpracy z Klubem Pod Kolumnami w 2013 zostaje założony Teatr Pod Kolumnami. Grupę tworzą młodzi ludzie – uczniowie i studenci zainteresowani szeroko rozumianym teatrem ruchu, a przede wszystkim pantomimą. Opiekunami grupy są aktorki, reżyserki, instruktorki teatralne Katarzyna Łuczyńska i Magdalena Hardziej oraz psycholog i te­atrolog Paulina Chrzan. Do zespołu należą: Małgorzata Furtak, Monika Szafrańska, Adam Banach, Edyta Kasprzyk, Zuzanna Bo­cian, Anna Jakubowicz, Alexandra Szmania, Dorota Butyńska, Nikola Czarniecka.

Teatr pod Kolumnami co miesiąc organizuje spotkania w ramach forum dyskusyjnego Twórcze i świadome Ja. W 2016 roku zorganizował Wrocławskie Spotkania z Pantomimą, Mi­mem i Teatrem Ruchu „Mimesis” 2016 – przegląd dorobku arty­stycznego grup amatorskich.

Osiągnięcia teatru to m.in.: III miejsce za spektakl Muze­um w reżyserii Katarzyny Łuczyńskiej i Magdaleny Hardziej na XII Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych „Arleki­nada” (Inowrocław 2014), II miejsce za spektakl Wnętrze w reży­serii Katarzyny Łuczyńskiej na XXV Przeglądzie Kultury Młodych „Przekręt ‘16” (Wrocław 2016), wyróżnienie za interpretację dra­matu M. Maeterlincka w spektaklu Wnętrze na XIV Wrocławskim Festiwalu Teatrów Szkolnych „Zielona Gęś” (Wrocław 2016).