Off-Baza

Teatr Porywacze Ciał


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 1992
Dane kontaktowe: : ul. Folwarczna 29e/88, 61-064 Poznań,
tel. 695 434 726,porywaczecial@gmail.com


Teatr Porywacze Ciał został założony przez Katarzynę Pawłowską i Macieja Adamczyka, absolwentów wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. W swoim teatrze peł­nią funkcje reżyserów, dramaturgów, scenografów i aktorów. Chętnie podejmują współpracę z artystami z najróżniejszych dziedzin – muzykami, plastykami, filmowcami.

Twórcy posiadają własny język teatralny i własną orygi­nalną stylistykę inspirowaną postmodernizmem. Wykorzystują i łączą różne formy i konwencje: wodewil, kabaret, happening, performans. Świadomie posługują się strategią parodii i pasti­szu, zestawiają arcydzieła z kiczem bądź wulgaryzmem. Zespół zawsze tworzy własny tekst, wykorzystując cytaty literackie, muzyczne lub filmowe.

W repertuarze Porywaczy można znaleźć spektakle gra­ne we wnętrzach i widowiska plenerowe (Sztuczne oddychanie, 2000, Parada śmiesznych twarzy, 2003, Hultaje, 2014), a także monodramy założycieli teatru: Katarzyny Pawłowskiej (Oun, 2007) i Macieja Adamczyka (Very, 2006 i Zapis automatyczny, 2012).

Zespół występował na wielu festiwalach w kraju i za gra­nicą. Zajmuje się także działalnością warsztatową i edukacyjną, prowadząc w Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach Studia Aktor­skiego Teatru Porywacze Ciał – Studia Osobowości. W Warsza­wie natomiast organizuje coroczne letnie projekty warsztatowe w Teatrze WARSawy, Instytucie Teatralnym i Teatrze Rozmaito­ści.