Off-Baza

Teatr Proscenium


Siedziba: Kraków
Rok założenia: 1998
Sala: scena Teatru Zależnego, ul. Kanonicza 1
Największa impreza: Teatralny Hyde Park
Dane kontaktowe: kontakt@teatrproscenium.pl


Teatr Proscenium powstał w 1998 roku z inicjatywy Ziuty Zającówny – aktorki i reżyserki wszystkich spektakli. To niefor­malna grupa zawodowych artystów, realizująca niezależne pro­jekty artystyczne we współpracy ze Stowarzyszeniem Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN w Krakowie. Mottem teatru jest po­wtórzona za Mironem Białoszewskim maksyma: ,,tworzyć teatr z przyjaciółmi i dla przyjaciół”.

Proscenium szuka inspiracji w zapomnianych, wartoś­ciowych tekstach z przeszłości, by odkrywać ich współczesne konteksty. Zespół zainteresowany jest różnymi konwencjami i formami artystycznej ekspresji: od groteski po teatr poetycki. Spektakle teatru to między innymi: inaugurujące działalność Metamorfozy Teatru Pijana Sypialnia, podwórkowe piosenki międzywojenne z tekstami J. Tuwima ukrywające się pod ty­tułem Rewia w Ciotkogrodzie, Pochwała głupoty Erazma z Rot­terdamu, Seans spirytystyczny według tekstów Stanisława Ig­nacego Witkiewicza oraz Osmędeusze Mirona Białoszewskiego – spektakl nagrodzony na festiwalu Kontrapunkt w Szczecinie. Najnowsze przedstawienie Proscenium to Theatrum poeticum Anny Świrszczyńskiej, oparte na dwóch jednoaktówkach pisarki: Czarny kwadrat i Rozmowa z własną nogą. Z teatrem współpra­cowali między innymi aktorzy: Aldona Jankowska, Stanisław Dembski, Włodzimierz Jasiński, Marek Karpowicz, Marzena Ciuła, Grzegorz Juras, Katarzyna Nowak, Beata Wojciechowska, Mariusz Koluch, Jacek Joniec, Justyna Orzechowska, Barbara Szałapak, Anna Maria Piróg, Jacek Milczanowski, Zbigniew Ko­złowski.

Od 2007 roku Proscenium realizuje cykliczny autorski projekt Teatralny Hyde Park w oparciu o teksty rzadko gry­wanych miniatur teatralnych i jednoaktówek. Zagrano dotąd kilkanaście przedstawień z tego cyklu na podstawie tekstów J. Czechowicza, S. Grodzieńskiej, S. Wiecheckiego, J. Przybory, R. Topora, autorów XIX-wiecznych jednoaktówek: M. Wołkoń­skiego, L. Andrejewa, M. Jewreinowa. Najnowszym projektem w ramach cyklu jest Kongres futurologiczny na podstawie Stani­sława Lema. Teatr Proscenium występował na Ukrainie, w Szwe­cji, w Niemczech. Bierze również czynny udział w Krakowskiej Nocy Poezji oraz Krakowskiej Nocy Teatrów.

SPEKTAKLE