Off-Baza

Teatr Zielone Słońce


Siedziba: Będzin
Rok założenia: 2008


Stowarzyszenie Promocji Kultury Zielone Słońce jest or­ganizacją pozarządową, zrzeszającą 20 osób, działającą w re­gionie Zagłębia Dąbrowskiego i województwa śląskiego. Jej ak­tywność koncentruje się wokół różnych dziedzin sztuki: teatru, plastyki, muzyki, filmu, literatury. Oprócz tworzenia spektakli grupa organizuje również warsztaty teatralne dla przedszkola­ków, dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, a także dla kadry nauczycielskiej. W zespole znajdują się arty­ści (m.in. reżyser teatralny, aktorzy lalkarze, muzycy, plastycy, fotograf ), a także psycholog, polonista, socjolog, nauczyciel akademicki, animator kultury, kulturoznawca. Stowarzyszenie prowadzą aktualnie: Kamil Katolik i Karol Kojkoł – absolwenci Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Lalkarskim w Bia­łymstoku, aktorzy Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie i instruk­torzy teatralni. Wśród zrealizowanych spektakli znalazły się: Pan Kuleczka – spektakl dla maluchów i przedszkolaków, stworzony na pod­stawie popularnej serii książek autorstwa Wojciecha Widłaka; Wunschpunsch według Michaela Endego oraz Święci osiedlowi na kanwie Żywotów świętych osiedlowych Lidii Amejko.