Off-Baza

Walny-Teatr


Siedziba: Policzna
Rok założenia: 1999
Dane kontaktowe: Teatr w stodole w Policznej 48
tel.692 132 904, mail: walny-teatr@wp.pl


Teatr lalki i przedmiotu Walny-Teatr swoją nazwę wziął od nazwiska założyciela – Adama Walnego. Artysta od 2016 roku działa na Podlasiu we wsi Policzna, gdzie w drewnianej stodole swoje miejsce znalazł także założony przez niego Międzyna­rodowy Instytut Teatru Przedmiotu. Instytut ma się skupić na eksperymentach, badaniach i dokumentacji z dziedziny teatru lalki, figury, cieni, maski i innych obiektów scenicznych. Cha­rakter pracy laboratoryjnej sprawia, że działalność Instytutu nie będzie adresowana do lokalnej społeczności – w przeciwień­stwie do spektakli teatralnych. Teatr ma obywać się bez dotacji i sponsorów. Adam Walny jest również założycielem Instytutu Sztuki Lalkarskiej przy Walnym-Tatrze oraz Pracowni Teatru Przedmiotu przy Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie. Zajmuje się tworzeniem programów edukacyjnych („Lekcje z lalki”) i terapeutycznych („Lalka z duszą”). Prowadzi warsztaty dla dzieci i dorosłych. Wielokrotnie nagradzany za działalność artystyczną, autor podręcznika do teatru lalek Teatr Przedmiotu. Twórca szeregu przedstawień, wśród których są m.in. Kuglarz i Śmierć, Genesis, Misterium Narodzenia, Hamlet, Szekspir – made in Poland. Walny-Teatr w swojej działalności koncentruje się na badaniu różnych tradycji teatru lalki, maski i przedmiotu. Efekty pracy prezentuje zarówno w warunkach studyjnych, jak i ulicz­nych, a także estradowych. Korzysta z lalki także w kontekście pozascenicznym (edukacja, performans, terapia). Od 2004 roku organizuje w Warszawie festiwal Święto Głupców.