Off-Baza

Wędrowny Teatr Lalek Małe Mi


Miejsce: Warszawa
Rok założenia: 2013
Dane kontaktowe: teatr.malemi@wp.pl


Powołany do życia przez bajkoterapeutkę, absolwentkę Akademii Teatralnej w Warszawie – Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Sławę Tarkowską jest profesjonalnym teatrem wędrownym z ofertą skierowaną dla najmłodszych, ale posia­da w dorobku także sztuki dla dorosłych (np. Joanna. Johanna. Johanan). Poza elementami żywego planu w spektaklach od­naleźć można także różne formy animacji oraz autorską sce­nografię. Teatr wykorzystuje sztukę opowiadania oraz muzykę graną na żywo. Wspierają go tacy muzycy, jak Karolina Cicha, Jacek „Budyń” Szymkiewicz czy Jacek Mazurkiewicz; scenogra­ficznie zaangażowani w teatr byli np. Mikołaj Malesza, Kata­rzyna Szpilkowska i Marek Janiak, reżysersko grupę wspierał Piotr Bikont, aktorsko zaś m.in. Kajetan Mojsak, Grażyna Wiel­gus, Katarzyna Tercz. W dorobku zespołu znajdują się między innymi takie tytuły, jak Szydełkowa szopka Babci Klary, Ali Baba i czterech rozbójników oraz TUWIM Julek – PARA buch FRAZY w ruch. Grupa realizowała także przedsięwzięcia z pogranicza teatru jak „Lalkarze czytają”. Teatr współpracując z Fundacją Flap People realizował również projekty społeczno-kulturalne, takie jak „Wędrowny Kram Podlaskich Opowieści” czy „Rekonstrukcja Tradycyjnych Podlaskich Zabawek”. W finansowaniu pomaga­ją grupie zaprzyjaźnione fundacje i stowarzyszenia, pozostałe środki artyści pozyskują samodzielnie.