Kategorie
Spektakle

W stronę słońca

Teatr Układ Formalny

Data premiery: 22 czerwca 2019

Scenariusz i reżyseria: Maciej Rabski 
Muzyka: Szymon Stergiadis 
Projekcje: Aga Błaszczak 
Animacje multimedialne: Anna Szalwa 
Formy/lalki: Maciej Rabski 
Kierownik produkcji: Przemysław Furdak

Występują: Paulina Mikuśkiewicz/Olga Żmuda, Wiktoria Czubaszek/Patrycja Szindler, Jerzy Górski, Adam Michał Pietrzak, Przemysław Furdak, Maciej Rabski 


Kategorie
Spektakle

Spólnota

Teatr Układ Formalny

Data premiery: 03 listopada 2018

Reżyseria: Marta Streker
Koncepcja, drugi reżyser: Przemysław Furdak
Dramaturgia: Piotr Froń
Muzyka: Tymek Witczak
Scenografia: Kasia Leks
Kostiumy: Alex Aleksiejczuk
Konsultacja historyczna: Kamil Borecki
Kierownik produkcji: Melchior Piotr Torchała

Występują: Igor Kujawski (gościnnie), Agata Obłąkowska (gościnnie), Karolina Micuła (gościnnie), Wiktoria Czubaszek, Adam Michał Pietrzak, Przemek Furdak


Kategorie
Spektakle

Matka Courage krzyczy

Teatr Układ Formalny

Data premiery: 15 maja 2016

Scenariusz: Paweł Palcat, Grzegorz Grecas 
Reżyseria: Grzegorz Grecas 
Dramaturgia: Agnieszka Nasierowska 
Muzyka: Paweł Głosz 
Scenografia: Alex Aleksiejczuk 
Kostiumy i formy: Kasia Bublewicz  
Ruch sceniczny: Madi Rostkowska

Występują: Joanna Gonschorek, Katarzyna Kłaczek, Piotr Bublewicz, Przemysław Furdak, Paweł Palcat 


Kategorie
Spektakle

#[+#@!? (słowo na G)

Teatr Układ Formalny

Data premiery: 14 września 2017

Reżyseria: Grzegorz Grecas 
Dramaturgia: Magdalena Drab 
Aranżacja przestrzeni i kostiumy: Alex Aleksiejczuk 
Drugi scenograf: Jan Głąb 
Muzyka: Tymoteusz Witczak 
Realizacja nagrań: Krzysztof Grębski 
Kierownik produkcji: Piotr „Melchior” Torchała

Występują: Jerzy Górski, Paulina Mikuśkiewicz, Adam Michał Pietrzak, Malwina Rusów, Maciej Rabski 

Informacje dodatkowe: Dla projektu kluczowe jest współistnienie spektaklu i warsztatów prowadzonych przez Żenię Aleksandrową i Monikę Wolińską.


Kategorie
Dolnośląskie Teatry

Teatr Układ Formalny


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 2016
Sala: Baza Zbożowa
Aktualna liczebność zespołu: 15
Największa impreza: XI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Amatorskich „Garderoba Białołęki” w Warszawie
Dane kontaktowe: Fundacja „Teatr Układ Formalny”, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, tel. 661 393 916, 506 474 384, ukladformalny@gmail.com


Układ Formalny to inicjatywa studentów i absolwen­tów PWST we Wrocławiu, wsparta przez studentów Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Muzycznej. Zespół scementowała nie tylko wspólna praca przy szkolnych egzaminach, ale przede wszystkim przekonanie, że teatr może być realnym narzędziem zmiany. Jak w projekcie #enterorestes, realizowanym w ramach Konkursu im. Jana Dormana, zorganizowanego przez Instytut Teatralny pod opieką Stowarzyszenia Artystów Bliski Wschód. W jego efekcie powstał spektakl Układ formalny, przeznaczo­ny dla widowni licealnej i połączony z warsztatami. W sezonie 2015/2016 został zagrany ponad 30 razy w liceach w całej Pol­sce. Właśnie po tej realizacji twórcy postawili powołać kolektyw, którego pierwsza premiera – Matka Courage krzyczy – została nagrodzona Tukanem OFF 37. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. W oryginalnej przestrzeni jednego z wrocławskich squatów powstał spektakl balansujący na granicy reportażu i teatralności budowanej m.in. poprzez użycie Polskiego Języka Migowego i dostosowanie inscenizacji do odbioru przez osoby głuche. Kolejna premiera Kosmetyka wroga została nagrodzona Grand Prix na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Nie­zależnych Pro Contra w Szczecinie.

Aktualnie Układ Formalny jest uczestnikiem Program Po­dyplomowej Samoformacji Aktorskiej realizowanego przez In­stytut im. Jerzego Grotowskiego we współpracy z PWST w Kra­kowie, Filią we Wrocławiu. Rezultatem działania będzie przygo­towanie czterech premier w sezonie artystycznym 2016/2017 oraz budowa zaplecza materialnego na dalsze działania

SPEKTAKLE