Off-Baza

Chudy Wojciech (red.), „Teatr bezsłownej prawdy: Scena plastyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”

Teatr bezsłownej prawdy: ”Scena plastyczna” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. Wojciecha Chudego, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1990

Książka pod redakcją Wojciecha Chudego, polskiego filozofa-personalisty, etyka i pedagoga, który przez całe życie związanego z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Najpierw jako student i doktorant, następnie jako pracownik i wykładowca tej uczelni. Dzieło poświęcone jest Scenie Plastycznej KUL-u, niezawodowej placówce założonej w 1969 roku przez Leszka Mądzika, który, będąc wtedy studentem historii sztuki, poszukiwał odpowiedniej formy dla własnej twórczości. O wybraniu ścieżki teatralnej miały zadecydować jego spotkania z Ireną Byrską oraz Mieczysławem Kotlarczykiem. Oprócz tego inspirowały go tacy twórcy jak Józef Szajna, Tadeusz Kantor czy Jerzy Grotowski. Pod jego kierownictwem teatr, wpisując się tradycję akademicką ośrodka, wypracował jednocześnie swój własny, rozpoznawalny styl. Uczestniczył w wielu festiwalach międzynarodowych, stając się ważnym ośrodkiem teatru offowego na mapie Polski.

Do nabycia w antykwariatach.