Off-Baza

Circus Ferus


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2012
Dane kontaktowe: tel. 506 909 158, teatr@circusferus.com


Circus Ferus zrzesza artystów z innych poznańskich ze­społów alternatywnych, takich jak Teatr Ósmego Dnia, Biuro Podróży, Strefa Ciszy, Usta Usta Republika, Porywacze Ciał, Polski Teatr Tańca. W jego skład wchodzą: Agata Elsner, Grze­gorz Ciemnoczołowski, Kuba Kapral, Kacper Lipiński, Łukasz Kowalski, Justyna Paluszyńska, Karolina Pawełska, Dominik Złotkowski.

Formacja Circus Ferus nawiązuje do estetyki cyrkowej oraz do klasycznej stylistyki offowej. Zespół przekracza grani­ce teatralności, wchodzi w przestrzeń miejską, aby dotrzeć do większego grona publiczności, zaskoczyć. Artyści tworzą sztu­kę, której nie da się zamknąć w jednej formule, łączą elementy teatru tańca, formy oraz słowa. W dotychczasowym repertuarze Circus Ferus znajdziemy zrealizowany w 2012 roku, przezna­czony do przestrzeni zamkniętej spektakl Tragedia w lumpeksie. Czyli opowieść o przeciętnym Polaku (i Polce), spektakle salowe: Bóg zapłać (2012), Próżne (2013), 3P (2014), spektakle uliczne: Freak Show (2012), Serce Polski (2014), a także akcje: Manifesta­cję (2013), W dupie (2014) i Jak podziwiać elity (2014).

Circus Ferus występował na takich festiwalach jak: Mię­dzynarodowy Festiwal Teatrów Awangardowych Pestka w Je­leniej Górze, Poszukiwanie Alternatywy w Skierniewicach, Dni Sztuki Współczesnej w Białystoku, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta w Poznaniu i Goleniowskie Spotkania Teatralne „Bramat” w Goleniowie.