Off-Baza

FreeMotion Group

Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 2015
Sala: Baza Zbożowa
Aktualna liczebność zespołu: 5
Dane kontaktowe: freemotiong@gmail.com


FreeMotion Group działa w ramach fundacji artystycznej „Fundacja Pantomima” i składa się z młodych, zaangażowanych twórców, dla których forma wyrazu, jaką jest ciało i ruch, sta­nowi narzędzie do poszukiwań i artystycznej kreacji. Grupa i jej skład zaczęła formować się przy pierwszej, pełnowymiarowej realizacji, którą był spektakl Zabawki w reż. Anny Nabiałkow­skiej (premiera 5 października 2014 r., spektakl grany repertu­arowo na scenie Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka).

Od tego czasu grupa zrealizowała jeszcze spektakl Dre­am Bar w reż. Katarzyny Sobiszewskiej (2015) oraz program Ze śmiercią jej do twarzy (2016), w trakcie którego pokazywane są dwie etiudy: Spacer i Sofie w reż. Katarzyny Sobiszewskiej.

Trzon zespołu tworzą: Katarzyna Łuczyńska i Magdalena Hardziej – prezes i wiceprezes Fundacji Pantomima, z wykształ­cenia teatrolożki, z pasji i dalszej edukacji animatorki kultury, aktorki, reżyserki, instruktorki teatralne realizujące szereg pro­jektów artystycznych, edukacyjnych i animacyjnych w zakresie pantomimy i teatru ruchu; oraz Aleksandra Habowska – flecist­ka, absolwentka Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Wroc­ławskiej, animatorka kultury. Do ostatnich realizacji zostały za­proszone także: pochodząca z Japonii Yumi Sato – nauczycielka kaligrafii, instruktorka teatralna działająca zarówno w Polsce, jak w Japonii, oraz Monika Prędkowska – arteterapeutka, absol­wentka Akademii Medycznej współpracująca z grupą fotografii kreatywnej „Symbioza”, związana z projektami Performance Re­sistance by Svea Duve i Performance „Mural” z grupą Prociało.

Grupa współpracuje między innymi z artystami pracu­jącymi niegdyś z Henrykiem Tomaszewskim. W roli prowadzą­cych poszczególne warsztaty i jako reżyserzy etiud czy przed­stawień wystąpili: Katarzyna Sobiszewska, Anna Nabiałkowska, Mariusz Sikorski oraz Radomir Piorun.

Grupa stale rozwija swój warsztat aktorski, od trzech lat jest też stałym partnerem Międzynarodowego Festiwalu Mimu w Czechach – Mime Fest. Największym osiągnięciem FreeMo­tion Group był występ na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Mimu w Warszawie.