Off-Baza

Furu Kolektyw


Miejsce: Warszawa
Rok założenia: 2010
Dane kontaktowe: tel. 797 320 076, biuro@furu.waw.pl


Grupa artystyczna Furu powstała z inicjatywy Barbary Songin i skupia niezależnych artystów z różnych dziedzin sztuki (współpracują np. Justyna Jary, Nina Wolska, Aleksandra Holesz, Karolina Cicha). W swojej twórczości łączą oni elementy mu­zyki, tańca, teatru, cyrku i sztuk plastycznych. Furu Kolektyw realizuje autorskie projekty, a także prowadzi działania edu­kacyjne dotyczące improwizacji teatralnej, tanecznej i rucho­wej oraz teatru fizycznego i tradycyjnych technik głosowych. Spektakle i projekty artystyczne (parady, performanse) realizu­je w instytucjach na terenie całego kraju (m.in. Legnica, Łódź, Chorzów, Poznań). Poza tradycyjnie rozumianymi spektaklami (Szum) w repertuarze kolektywu znajdują się także przedsta­wienia oparte na improwizacji (Księżyc księżyc umieranie) oraz projekty oparte na storytellingu (Opowiadacze). Kolektyw działa w ramach Fundacji Furu oraz pod patronatem honorowym In­stytutu Badań Ośrodka Tożsamości IBOT. Finansuje się najczęś­ciej z grantów pozyskiwanych z różnych źródeł, a czasami ze środków własnych fundacji.