Off-Baza

Nieczuja-Urbańska Marzena, „Teatr… jest całym moim życiem. Opowieść o Ryszardzie Majorze”

Marzena Nieczuja-Urbańska, Teatr… jest całym moim życiem. Opowieść o Ryszardzie Majorze, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego, Gdańsk 2015

Książka poświęcona Ryszardowi Majorowi, wybitnemu reżyserowi i założycielowi studenckiego teatru Pleonazmus w Krakowie, który działał do 1976 i okazał się jednym z najbardziej oryginalnych polskich teatrów alternatywnych. Jak zauważa Zbigniew Majchrowski: „Właściwa ówczesnym teatrom studenckim nieufność wobec słowa jako frazesu, w przedstawieniach Pleonazmusa powiązana była z fascynacją możliwościami kreacyjnymi języka, jego wieloznacznością, wewnętrzną dynamiką”. Na teatr Ryszarda Majora, jak sam on przyznawał, największy wpływ wywarli Witold Gombrowicz, Miron Białoszewski i Jerzy Grotowski. Głównego bohatera publikacji wspominają w książce jego przyjaciele, uczniowie i współpracownicy. Wśród nich Joanna Bogacka, Ewa Dałkowska, Danuta Stenka, Mirosław Baka i Adam Orzechowski. W opowieści nie zabrakło też głosu samego Ryszarda Majora.