Off-Baza

Off Harnam


Siedziba: Łódź
Rok założenia: 2008
Sala: sala zespołu Harnam
Aktualna liczebność zespołu: 12
Dane kontaktowe: ZTL Harnam – Ośrodek Tańca, ul. Piotrkowska 282a; 93-034 Łódź, tel. 42 684 05, 663 357 575, 605 968 908, grupaoffharnam@gmail.com, harnam@onet.pl

http://harnam.pl/category/goh/


Swoją działalność Grupa Off Harnam (GOH) rozpoczęła z inicjatywy wieloletniej tancerki Zespołu Tańca Ludowego Harnam – Joanny Wolańskiej. Pierwsze projekty i działania grupy wiązały się z rozwijaniem stylu folk jazz, stworzonego przez założycielkę grupy. Przełomem w działalności GOH był przygotowany na jubileusz 65-lecia Harnama spektakl Korzenie (2012). Przyczynił się on do pozyskania wielu nowych tancerzy, a także stał się wyznacznikiem głównego nurtu działania grupy. Obecnie Grupa Off Harnam otwarta jest na wszelkie działania i projekty taneczne i teatralne, wciąż jednak uznając inspiracje polskim folklorem za główny wyznacznik ich stylu.

Do najważniejszych osiągnięć grupa zalicza m.in. swój pierwszy pełnowymiarowy spektakl A kiedy ja wyjdę, zaśpie­wam po rosie… oraz wspólny koncert z Kapelą ze Wsi Warsza­wa. Pole działania grupy jest bardzo szerokie, obejmuje m.in. taniec jazzowy, taniec współczesny, a także różnorodne formy taneczno-teatralne i performatywne, jednak w większości projektów grupa inspiruje się polskim folklorem, sięgając za­równo do tańców ludowych, jak i ludowych obrzędów, legend i baśni. Grupa Off Harnam jest także jedynym reprezentantem oryginalnego stylu tanecznego – folk jazzu, który wykorzystuje charakterystyczne kroki i gesty zaczerpnięte z polskich tańców ludowych, przekształcane i poddawane daleko idącej stylizacji, przez co zyskują zupełnie nową jakość. Elementy ludowe prze­platają się tu z elementami zaczerpniętymi z techniki jazzowej, ale także współczesnej.