Kategorie
Teatry Zachodniopomorskie

Ośrodek Teatralny Kana


Siedziba: Szczecin
Rok założenia: 1979
Dane kontaktowe: pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5,
70-521 Szczecin, tel. 91 433 03 88, 91 434 16 51,
info@kana.art.pl, informacja i bilety: paula@kana.art.pl


Teatr Kana działa w Szczecinie od końca lat 70. XX wie­ku, od śmierci swego założyciela Zygmunta Duczyńskiego w 2006 roku prowadzony jest przez stworzony przez niego ze­spół aktorski i programowy. W swojej historii był wielokrotnie nagradzany, w tym prestiżowymi Fringe First i Critics Award na festiwalu w Edynburgu (spektakl Noc, 1994). Ze względu na wieloletnią działalność kulturotwórczą Kana funkcjonuje w strukturach publicznych jako instytucja kultury miasta Szcze­cina i organizacja pożytku publicznego (dlatego w Zachodnio­pomorskiej Offensywie Teatralnej pełni nadrzędną rolę w kwe­stiach formalno-organizacyjnych).

Charakterystyczna dla Teatru Kana jest otwartość na au­torskie projekty artystyczne jego członków przy zachowaniu wewnętrznej spójności linii programowej. Stąd dzisiejsze dzia­łania sygnowane szyldem Kany to często spektakle inicjowane przez część zespołu (Projekt: Matka, najnowszy Projekt: Ojciec) lub pojedynczych artystów (performatywna gawęda Margare­te Janka Turkowskiego, społeczna akcja performatywna Pobyt tolerowany Weroniki Fibich). Kana chętnie łączy działalność artystyczną i społeczną, koncentrując się na bieżących spo­łecznych problemach i wychodząc od projektów badawczych, skupionych m.in. na kwestii lokalnej tożsamości, jednak obok autorskich scenariuszy nie unika też adaptacji (Lailonia wg Ko­łakowskiego).

Obok własnej działalności artystycznej dwa główne filary pracy Kany to upowszechnianie i promocja kultury (głównie za sprawą festiwalu „Spoiwa Kultury” i cyklicznych projektów: warsztatowego „Okno – zbliżenia” czy skupionego na muzyce tradycyjnej „Wokół tradycji”) oraz edukacja kulturalna (m.in. współorganizacja Akademii Teatru Alternatywnego i udział w projekcie „EKDUS – edukacja kulturowa dla umiejętności społecznych” w charakterze lidera regionu).

Teatr Kana wspiera też organizacyjnie międzynarodowy festiwal Kontrapunkt, stąd od kilku lat w jego programie znaj­duje się blok „ZOT na Kontrapunkcie”, prezentujący festiwalo­wej publiczności dokonania zrzeszonych w organizacji teatrów offowych.

SPEKTAKLE