Off-Baza

Ośrodek Teatralny Kana


Siedziba: Szczecin
Rok założenia: 1979
Dane kontaktowe: pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5,
70-521 Szczecin, tel. 91 433 03 88, 91 434 16 51,
info@kana.art.pl, informacja i bilety: paula@kana.art.pl


Teatr Kana działa w Szczecinie od końca lat 70. XX wie­ku, od śmierci swego założyciela Zygmunta Duczyńskiego w 2006 roku prowadzony jest przez stworzony przez niego ze­spół aktorski i programowy. W swojej historii był wielokrotnie nagradzany, w tym prestiżowymi Fringe First i Critics Award na festiwalu w Edynburgu (spektakl Noc, 1994). Ze względu na wieloletnią działalność kulturotwórczą Kana funkcjonuje w strukturach publicznych jako instytucja kultury miasta Szcze­cina i organizacja pożytku publicznego (dlatego w Zachodnio­pomorskiej Offensywie Teatralnej pełni nadrzędną rolę w kwe­stiach formalno-organizacyjnych).

Charakterystyczna dla Teatru Kana jest otwartość na autorskie projekty artystyczne jego członków przy zachowaniu wewnętrznej spójności linii programowej. Stąd dzisiejsze działania sygnowane szyldem Kany to często spektakle inicjowane przez część zespołu (Projekt: Matka, najnowszy Projekt: Ojciec) lub pojedynczych artystów (performatywna gawęda Margarete Janka Turkowskiego, społeczna akcja performatywna Pobyt tolerowany Weroniki Fibich). Kana chętnie łączy działalność artystyczną i społeczną, koncentrując się na bieżących społecznych problemach i wychodząc od projektów badawczych, skupionych m.in. na kwestii lokalnej tożsamości, jednak obok autorskich scenariuszy nie unika też adaptacji (Lailonia wg Kołakowskiego).

Obok własnej działalności artystycznej dwa główne filary pracy Kany to upowszechnianie i promocja kultury (głównie za sprawą festiwalu „Spoiwa Kultury” i cyklicznych projektów: warsztatowego „Okno – zbliżenia” czy skupionego na muzyce tradycyjnej „Wokół tradycji”) oraz edukacja kulturalna (m.in. współorganizacja Akademii Teatru Alternatywnego i udział w projekcie „EKDUS – edukacja kulturowa dla umiejętności społecznych” w charakterze lidera regionu).

Teatr Kana wspiera też organizacyjnie międzynarodowy festiwal Kontrapunkt, stąd od kilku lat w jego programie znajduje się blok „ZOT na Kontrapunkcie”, prezentujący festiwalowej publiczności dokonania zrzeszonych w organizacji teatrów offowych.

Przez wiele lat w radzie programowej Kontrapunktu zasiadał Janek Turkowski. Kana organizowała ZOT na Kontrapunkcie, natomiast teraz jest to oddzielna linia programowa, za którą w całości Kana jest odpowiedzialna, czyli „Off-Kontrapunkt”, gdzie zapraszane są do prezentacji spektakli zespoły z całej Polski. 

Myślę, że super jakby dało się dopisać jeszcze więcej o działalności Weroniki Fibich i Janka Turkowskiego, jesteśmy też tegorocznym beneficjentem Lata w Teatrze. 

SPEKTAKLE