Off-Baza

Skórzyńska Izabela, „Teatry poznańskich studentów (1953-1989)”

Izabela Skórzyńska, Teatry poznańskich studentów (1953-1989), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002

Poznańskie powojenne teatry studenckie nie doczekały się jak dotąd całościowych opracowań, chociaż ich istnienie to nie tylko prywatna, ale też i wspólna historia poznańskiej i polskiej inteligencji, intelektualistów i artystów. Praca profesorki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Izabeli Skórzyńskiej próbuję tę lukę zapełnić. Praca składa się z dwóch części. W części pierwszej omówione zostają kolejno teatry studenckie z lat 1953-1962, następnie teatry z lat 1962-1981, „przełamane” marcem 1968 roku, szukające inspiracji w teatrach awangardowych Kantora, Tomaszewskiego czy Grotowskiego, w poezji Nowej Fali, w polityce. Następnie przedstawia się teatry studenckie lat 80. oraz ich transformację w czasie stanu wojennego. W części drugiej autorka przedstawia własne interpretacje teatru studenckiego – jako teatru politycznego i – wciąż „reformowanego” – teatru artystycznego.