Prisma Artem/Teatr S-Tworzywo

Grupa o profilu teatral­no-muzycznym, która sięga po inspiracje plastyczne i archi­tektoniczne.