Kategorie
Teatry Wielkopolskie

Teatr Pieśni i Tańca Patrimonium


Siedziba: Kalisz
Rok założenia: 2010
Dane kontaktowe: ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz,
tel./fax: 62 767 25 21


Teatr Pieśni i Tańca Patrimonium powstał z inicjatywy Grażyny Dziedziak. Do 2013 roku funkcję jego kierownika arty­stycznego pełnił Stanisław Nowak-Tarnaw, choreograf i pedagog, następnie dołączył Piotr Morawski, instruktor tańca ludo­wego. Obecnie teatrem opiekuje się Violetta Graczyk, tancerka klasyczna.

Twórcy łączą elementy kultury ludowej – muzykę, śpiew, taniec – ze współczesną stylistyką. Tematyka widowisk dotyczy historii i ma wydźwięk patriotyczny. Prezentowano je nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Spektakl Kraina nocy i dni zo­stał wystawiony w Barcelonie przed hiszpańską Polonią, a z wi­dowiskiem słowno-muzycznym Świt zaznajomiła się widownia z austriackiego Linzu.

Pierwsza artystyczna prezentacja Teatru Pieśni i Tańca Patrimonium odbyła się 3 maja 2011 roku w kaliskim ratuszu. Teatr bierze czynny udział w kulturalnych wydarzeniach miasta Kalisza (takich jak obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja czy Dzień Edukacji Narodowej) oraz lokalnych świętach (np. Święto Ulicy Niecałej). Występuje również podczas imprez organizowa­nych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu. ­

Kategorie
Łódzkie Teatry

Teatr Tańca Alter


Rok założenia: 1985
Aktualna liczebność zespołu: 7
Największa impreza: coroczny cykl warsztatów teatralnych w ramach Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży
Dane kontaktowe: tel. 691 677 455, 603 934 566, alter@plusnet.pl

https://www.facebook.com/pages/category/Artist/Teatr-Ta%C5%84ca-Alter-197609010257964/


Teatr został założony przez ruchmistrza Witolda Jure­wicza – dyrektora artystycznego i głównego autora spektakli. Do 2008 roku Teatr działał w Kaliszu, natomiast w roku następ­nym przeniósł się do Łodzi. Projekty Teatru powstają przede wszystkim w oparciu o indywidualny ruch tancerzy, ich własne poszukiwanie i precyzowanie postaci scenicznych oraz relacji między nimi. Alter jest w ciągłym procesie tworzenia, a jego spektakle nieustannie ulegają przemianom. Kolejne projekty Teatru, zarówno teatralne sensu stricto, jak i happeningi, nie są kompozycjami choreograficznymi, ponieważ dążeniem auto­rów nigdy nie jest stworzenie zamkniętej, skończonej formy. Teatr nie opiera się na ściśle określonej technice.

Alter współpracuje z przedstawicielami innych gałęzi pol­skiej sztuki współczesnej – muzyki i fotografii. Autorem muzyki do spektakli jest m.in. Jan Smoczyński – pianista i kompozytor. Przedstawieniom teatru towarzyszą wernisaże fotografii tań­ca autorstwa Katarzyny Madziały. Oddzielnym przedmiotem działalności Teatru Tańca Alter jest edukacja. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie i gruntowne wykształcenie pedago­giczne, tancerze Teatru prowadzą zajęcia, szkolenia i warsztaty w zakresie wielu różnych technik tańca i ruchu.

Zespół przez wiele lat postrzegany był na polskiej sce­nie tanecznej jako alternatywna szkoła tańca, która kształciła młode pokolenie tancerzy. Wśród artystów związanych z grupą znaleźli się m.in. Jacek Owczarek, Joanna Chitruszko, Eliza Ho­łubowska i Izabela Chlewińska.

W ostatnich latach grupa wystawiła m.in. Co byś zrobił, gdybyś mógł zrobić to, czego nie możesz zrobić…? (reż. W. Jure­wicz, koncepcja: I. Chlewińska, Kama Jankowska, Krzysztof Skolimowski, Aleksandra Ścibor, 2007), I odcInek I, (kreacja: I. Chlewińska, konsultacja art. W. Jurewicz, 2007), Taniec zasraniec (reż. i chor. W. Jurewicz, 2008), The Best (chor. W. Jurewicz, 2009), A co… (reż. W. Jurewicz, koncept: Mariola Benesz, Aleksandra Ścibor, 2009), Kochankowie (chor. W. Jurewicz, 2010). Ostatnia premiera Teatru Tańca Alter to Czy filozof może mówić o tańcu w reżyserii, choreografii i wykonaniu Juliusza Grzybowskiego i Witolda Jurewicza.