Kategorie
Podkarpackie Teatry

Stowarzyszenie Twórcze SztukPuk Sztuka


Siedziba: Rzeszów
Rok założenia: 2012
Dane kontaktowe: sztuk.puk.sztuka@gmail.com


Główną działalnością prowadzoną przez Stowarzyszenie jest organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, w których m.in. promowani są artyści oraz twórcy związani z Rzeszowem oraz szerzej z województwem podkarpackim i nie tylko. Jednym z celów działania stawianych przez Stowarzyszenie Twórczego “SztukPuk Sztuka” jest kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej, stwarzanie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej w różnych dziedzinach sztuki, w tym głównie teatru. Rozwój odbędzie się dzięki kontynuacji już istniejących projektów, które odbywają się cyklicznie. Należą do nich m.in. “Koncert muzyki żydowskiej – Hava Nagila Raysha” czy spektakl Pamiętasz, była miłość.

Stowarzyszenia stawiają sobie za cel ożywić i tchnąć w środowisko lokalne nową energię, która zainspiruje i zmotywuje mieszkańców do kreatywnego spędzania wolnego czasu. Poprzez stworzenie możliwości uczestnictwa w wydarzeniach osobom, które do tej pory nie uczestniczyły w życiu kulturalnym, Stowarzyszenie chce zainteresować mieszkańców i wyjść na przeciw ich potrzebom. 

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE

Kategorie
Podkarpackie Teatry

Teatr O. de. la.


Siedziba: Rzeszów
Rok założenia: 2014
Dane kontaktowe: ul. Legionów 11/3, 35-111 Rzeszów, 
tel. 698 682 317, odelateatr@gmail.com


Teatr o.de.la powstał w 2014 roku, a od 2018 funkcjonuje w ramach Fundacji Teatr o.de.la. Założycielką i choreografką Teatru jest Marta Bury, koordynatorem pracy Tomasz Kuliberda.

Marta Bury jest socjolożką, aktorką teatru lalek, choreografką teatralną. Od czterech lat jest freelancerką skupioną na pracy z ruchem. Autorka metody pracy z ciałem „stawanie się przestrzenią” w której barwne wizualizacje psychokinetyczne wykorzystuje do tworzenia choreografii. Jej prace są raczej instalacjami ruchowymi opartymi w dużej mierze na improwizacji i dzikości ciała.

Aktualny repertuar: „Uwaga” (2019) „Kraksa”(2019)

SPEKTAKLE

Kategorie
Podkarpackie Teatry

Teatr Przedmieście


Siedziba: Rzeszów
Rok założenia: 2001
Aktualna liczebność zespołu: 11
Największa impreza: Źródła Pamięci. Grotowski – Kantor – Szajna; Festiwal Teatralny „Buda Jarmarczna”
Dane kontaktowe: Teatr Przedmieście, ul. Reformacka 4, 35-026 Rzeszów, tel. 601 376 697, teatr.przedmiescie@wp.pl


Teatr Przedmieście jest pierwszym i najprężniej działa­jącym teatrem niezależnym w województwie podkarpackim. Aneta Adamska – absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersy­tetu Warszawskiego – zainicjowała powstanie tej grupy w 2001 roku. Początkowo zespół związany był z Krasnem, następnie z Łańcutem, a po dziewięciu latach pracy osiadł w Rzeszowie, gdzie liderka założyła Ośrodek Działań Teatralnych. Adam­ska reżyseruje, pisze scenariusze, a także gra w powstających przedstawieniach. Przez cały czas działalności realizuje konse­kwentną wizję artystyczną. Szczególnie interesują ją kwestie związane z tworzeniem i zmienianiem się indywidualnych tożsamości. Aktualnie w zespole pracuje 5 aktorek i 6 akto­rów, a w przeszłości Teatr współpracował z blisko 30 twórcami i twórczyniami. A ich wysiłek artystyczny doceniono, przyznając prawie 60 nagród na festiwalach całego świata.

Do tej pory Teatr dał 14 autorskich premier, w tym 2 w koprodukcji z Ośrodkiem Teatralnym CREARC z Grenoble (Francja). Przedmieście współpracuje również z Theater Frank­furt, Accademia Internazionale dell’ Attore z Rzymu, Studio Novecento z Mediolanu, Forn de Teatre Pa‘tothom z Barcelony i Stowarzyszeniem Processus – Le Retour d‘Ulysse z Paryża oraz licznymi instytucjami i teatrami w Polsce.

Ośrodek Działań Teatralnych organizuje wydarzenia o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym. Największą popularnością cieszy się wydarzenie naukowo-ar­tystyczne Źródła Pamięci. Grotowski – Kantor – Szajna. W ramach trzydniowego festiwalu odbywają się wykłady, prelekcje, wy­stawy i spotkania z najważniejszymi badaczami, dokumentali­stami i twórcami, zajmującymi się dziedzictwem artystycznym Jerzego Grotowskiego, Tadeusza Kantora i Józefa Szajny. Wie­czorami swoje prace prezentują zespoły teatralne, które czerpią z myśli wielkich reformatorów polskiego teatru.

Ponadto Teatr Przedmieście organizuje mniejsze wyda­rzenia teatralne i kulturalne, np. Festiwal Teatralny inspirowa­ny sztuką Tadeusza Kantora „Buda Jarmarczna”; Ogólnopolskie Warsztaty Teatralne, zajęcia dla pań „Ścieżki Kobiet”, a także zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Teatr po­wołał do życia Międzynarodowe Spotkania Teatru Alternatyw­nego Łańcuckie Noce Teatralne – wakacyjną imprezę, na której prezentowały się najważniejsze teatry niezależne pracujące w Europie. Niestety odbyły się tylko cztery edycje festiwalu, ostatnia w 2010 roku.

W ramach Przedmieścia działają trzy mniejsze grupy te­atralne – Teatr Rudy Kot dedykowany dzieciom poniżej V klasy szkoły podstawowej; Teatr Grymas dla młodzieży powyżej V klasy szkoły podstawowej i Teatr Pozytywka, w którym pracują licealiści i studenci.

SPEKTAKLE