Off-Baza

Teatr 6 i Pół


Siedziba: Gryfino
Rok założenia: 2001
Dane kontaktowe: Krzysztof Gmiter, tel. 693 361 081, teatrkg@gmail.com


6 i Pół to młodzieżowa grupa, skupiająca się na niefor­malnej edukacji poprzez teatr, założona w 2001 roku w Gryfinie. Jej liderem jest tancerz, aktor i animator kultury Krzysztof Gmi­ter. 6 i Pół nie stawia sobie ograniczeń formalnych, w związku z czym eksperymentuje z formami zarówno teatru dramatycz­nego, tańca, ulicznego, jak z happeningiem i environmentem aż po montaże poetyckie. Grupa ściśle współpracuje z partnerami z Niemiec, dzięki czemu bierze udział w międzynarodowych wymianach i warsztatach. Od 2012 roku 6 i Pół współtworzy Stowarzyszenie Środowisko Inicjatyw Artystycznych Hybadu, mające na celu animację kulturalną społeczności Gryfina – stąd aktywny udział w organizacji festiwali, warsztatów i innych wy­darzeń kulturalnych na terenie gminy. Do 2011 roku Teatr or­ganizował międzynarodowy festiwal Sztukowanie, obecnie ma w planach przywrócenie imprezy do życia.