Off-Baza

Teatr Alternatywny Belfegor


Siedziba: Tychy
Rok założenia: 1986


Powstał w 1986 roku (pierwotnie jako Belfer). Teatr, w któ­rym dominuje groteska, jak również eksperymenty z oprawą plastyczną i muzyczną. Pomysłodawcą i założycielem teatru jest Sławomir Żukowski: reżyser, scenograf, aktor, rysownik sa­tyryczny, publicysta.

Teatr zdobywał nagrody i wyróżnienia w konkursach teatralnych. Występował na scenach teatrów i placówek kultu­ralnych w Polsce i na świecie, współpracując również z profe­sjonalnymi aktorami i reżyserami scen polskich.

Obecny (stały) skład zespołu: Piotr Adamczyk, Alina Ba­chara, Agata Cichy, Piotr Kumor, Marcin Stachoń, Monika Szyd­łowiecka, Sławomir Żukowski.

W 2000 roku zespół wystawił w Teatrze Małym w Tychach spektakl Wystarczy być wg J. Kosińskiego i fragmentów Cesarza R. Kapuścińskiego. Była to światowa premiera teatralna z udzia­łem aktorów scen śląskich. S. Żukowski był także autorem adap­tacji i scenariusza. Premierę zaszczyciła swą obecnością miesz­kająca w Ameryce wdowa po Jerzym Kosińskim – Katherina von Fraunhofer-Kosinsky. Spektakl był wynikiem współpracy tyskich twórców: Janusz Muszyński oprawił go muzycznie, Łu­kasz Pudełko wraz ze Sławomirem Żukowskim zaprojektowali i wykonali scenografię, a Zbigniew Skorek czuwał nad ruchem scenicznym.

Teatr Belfegor występował m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Łodzi, Elblągu, Stalowej Woli, Czechowicach-Dziedzicach, Chodzieży, Mikołowie, Siemiano­wicach. Współpraca Teatru Małego z organizacjami polonijny­mi zaowocowała wyjazdami Belfegora do Austrii, Belgii, Francji, Holandii, byłej Jugosławii, Luksemburga i na Ukrainę.