Off-Baza

Teatr Artystyczny Antrakt


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 1994
Dane kontaktowe: ul. Madalińskiego 8/24, 61-509 Poznań, 
antrakt.st@wp.pl, januszsto@poczta.onet.pl


Teatr Artystyczny Antrakt jest inicjatywą Renaty i Janu­sza Stolarskich. Działa jako stowarzyszenie teatralne, którego głównym zadaniem jest produkcja i eksploatacja autorskich monodramów Stolarskiego. Oprócz tego zajmuje się reżyserią plenerowych widowisk multimedialnych i historycznych, często we współpracy ze Stowarzyszeniem Jarocin XXI.

Janusz Stolarski rozpoczął swoją działalność sceniczną w 1991 roku spektaklem Ecce homo, którym odniósł wiele suk­cesów w kraju i za granicą. Stolarski uważa, że nie posiada swo­jego własnego języka teatralnego, forma, której używa, wynika z tematu, na który również jest otwarty. Inspiruje się literaturą i muzyką, wyobraża sobie potencjalnego widza i tak powsta­je koncepcja przedstawienia, zwykle intuicyjna. Artysta gra głównie monodramy – samotny teatr daje większe możliwości poznania i pole do głębszej refleksji. Jego teatr nie jest elitar­ny, spotkał się z entuzjastycznymi reakcjami widzów w dużych miastach, ale także w mniejszych miejscowościach.

Stowarzyszenie Teatralne ANTRAKT – Aktualnie Nieza­leżne Towarzystwo Różnorakich Aktywności Teatralnych pro­dukuje i eksploatuje monodramy Janusza Stolarskiego: Hiob, Ecce homo, Zemsta czerwonych bucików i Kod. Z inicjatywy Stowarzyszenia Jarocin XXI powstały trzy spektakle – Grabarz królów, który był finałem warsztatów teatralnych w ramach imprezy Zero Pop, oraz Noc według Andrzeja Stasiuka i Fremd­-Obcy, które powstały podczas polsko-niemieckich warsztatów teatralnych.