Off-Baza

Teatr Baj


Miejsce: Warszawa
Rok założenia: 1928
Dane kontaktowe: ul. Jagiellońska 28, 03-719 Warszawa,
tel. 22 619 80 77; 22 818 08 21

https://teatrbaj.pl/


Teatr Baj jest najstarszym teatrem lalek dla dzieci w Pol­sce. Jego dorobek artystyczny obejmuje 167 premier. Baj, przy­gotowując kolejne przedstawienia, sięga po polską i światową literaturę dla dzieci i młodzieży, stosuje różne formy i techniki lalkowe. Stara się łączyć w repertuarze klasykę i sztukę współ­czesną, zachowując między nimi równowagę. Do realizacji spektakli zaprasza ciekawych twórców z Polski i zagranicy. Grupa ma w repertuarze także propozycje dla starszych wi­dzów. W dorobku teatru znajdują się m.in. Szkoła marzeń, czyli Akademia Pana Kleksa, Na jagody, Przygody kota Filemona, Śpiąca królewna.

Oprócz tworzenia spektakli Baj realizuje różnorodne przedsięwzięcia teatralne i edukacyjne. Od 2009 r. prowadzi program edukacyjny „Teatr wiem co to” dla szkół i przedszko­li. W 2010 r. zrealizował wspólnie z norweskimi partnerami teatralno-edukacyjny projekt „Dziecko – teatr – świat. Ponad barierami”. Od 2012 r. realizuje projekt „Mały, Duży i BAJ” prze­znaczony dla rodzin. W 2012 r. zainaugurował nurt repertuaro­wy pod nazwą „Bajowe Najnaje”, w ramach którego tworzone są spektakle dla najmłodszych dzieci – do 3 lat. W 2014 r. zapo­czątkował warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury. Od kilku lat realizuje różnorodne działania zmierzające do dosto­sowania przestrzeni i oferty dla osób z różnymi dysfunkcjami, ujęte w program „Baj bez barier”.

Baj jako jedyny teatr lalek dla dzieci w Polsce został od­znaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”. Na wnio­sek dzieci Międzynarodowa Kapituła przyznała Ewie Piotrow­skiej, Dyrektorowi Teatru Baj, Order Uśmiechu. O historii teatru powstała książka Baj wśród dzieci. 85 lat najstarszego teatru lalek w Polsce (red. M. Waszkiel, A. Kaszuba, 2014).