Off-Baza

Teatr ES


Miejsce: Siedlce
Sala: Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckie­go Scena
Teatralna Miasta Siedlce (ok. 440 miejsc)
Rok założenia: 1976
Aktualna liczebność zespołu: ok. 30
Dane kontaktowe: teatres@wp.pl

https://www.facebook.com/pages/category/Performing-Arts/Teatr-ES-278068365591466/


Grupa powstała w 1976 roku, działając jako teatr studen­cki związany ze środowiskiem akademickim skupionym wokół klubu „Limes”. Od początku istnienia zespół działał w Siedlcach. Założycielem i twórcą teatru był reżyser Andrzej Meżerycki. Po kilkuletniej przerwie w latach 90. Teatr ES wznowił swoją dzia­łalność w roku 2000. Od tego czasu jego domeną są przede wszystkim musicale poetyckie oparte na autorskich kompo­zycjach i aranżacjach. W dorobku grupy wyraźne miejsce zaj­mują tacy twórcy jak Zbigniew Herbert (przedstawienia Lalek, Herbertorium), Karol Wojtyła (Droga, Śpiewnik papieski) czy Tadeusz Nowak (Ballada o oczekiwaniu, Psalmy). Zamiłowanie do form muzycznych (liczne oratoria, recitale i koncerty tema­tyczne) zaowocowało kilkoma płytami muzycznymi. Jednym z najsłynniejszych przedstawień grupy jest W tancbudzie tango, wystawiane m.in. na deskach Teatru Żydowskiego w Warszawie. Charakter teatru amatorskiego sprawiał, że niektóre spektakle (m.in. Bal w operze, Smok, Umarli ze Spoon River) powracały do repertuaru w odmiennych formach, stanowiąc rodzaj spraw­dzianu dla nowych aktorów. Obecnie kierownikiem artystycz­nym zespołu jest Robert Protasewicz.