Off-Baza

Teatr Bakałarz


Siedziba: Kraków
Rok założenia: 2012
Sala: Klub Bakałarz
Aktualna liczebność zespołu: ok. 15
Dane kontaktowe: ul. Ingardena 4, Kraków,
tel. 730 085 852, bakalarz@teatr.krakow.pl

https://www.facebook.com/teatrbakalarz


Teatr Bakałarz, działający przy krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym, utworzony został 5 czerwca 2012 roku. Wów­czas Paweł Budziński wystawił na scenie Klubu Studenckiego Bakałarz monodram Chwasty polskie. Klasyki polskiej erotyki. Rok później do grupy dołączyli Bartłomiej Wiktor i Anna Ka­siarz, przygotowując Antygonę Sofoklesa. Obecnie zespół liczy ponad 15 osób, dzięki temu może pracować nad dwoma spek­taklami równocześnie. Kolejne przygotowane przez Bakałarz i Pawła Budzińskiego przedstawienia to między innymi Bóg mordu Yasminy Rezy, Pijacy Franciszka Bohomolca oraz Zemsta Aleksandra Fredry przeniesiona w świat gangsterski (Cześnik jako Don Corleone, a Podstolina femme fatale). Dużą popular­nością w Teatrze Bakałarz cieszy się spektakl Pif paf! Jesteś trup! – opowieść o przemocy wśród młodzieży, oparta na faktach. Na spektakle można wejść bezpłatnie, teatr prowadzi politykę „pay what you want”. W spektaklach grają przede wszystkim studenci.