Off-Baza

Teatr Boto


Fundacja Teatru Boto

Siedziba: Sopot
Rok założenia: 2010
Dane kontaktowe: Teatr Boto, ul. Bohaterów Monte Cassi­no 54B, 81-758 Sopot, tel. 58 350 82 14, boto@boto.art.pl;
Fundacja Teatru Boto, ul. 3 maja 55B/1, 81-743 Sopot


Teatr Boto (Fundacja Teatru Boto) powstał w 2010 roku z inicjatywy reżysera teatralnego Adama Nalepy, scenografa i grafika Tomasza Webera, aktorki Sylwii Góry-Weber i Grzego­rza Sierzputowskiego, aktora teatralnego i filmowego, reżyse­ra, teatrologa i animatora kultury. Większość z nich związana jest na co dzień ze sceną instytucjonalną, głównie z Teatrem Wybrzeże. Z Boto współpracują aktorki Justyna Bartoszewicz, Magdalena Boć, Magdalena Smuk i Zofia Nather; aktorka, re­żyserka i dramatopisarka Małgorzata Szczerbowska; reżyser i scenarzysta Michał Derlatka, dramatopisarz i reżyser Tomasz Man, krytyk, publicysta i kurator teatralny Roman Pawłowski, dramaturg, dramatopisarz i reżyser Jakub Roszkowski oraz ak­tor Marek Tynda.

Do flagowych działań Boto należy organizacja festiwalu i rezydencji artystycznej Sopot Non-Fiction, jedynego w Polsce przeglądu teatru dokumentalnego, łączącego teatr, literaturę faktu i media. Istotnym elementem wydarzenia są tygodniowe warsztaty, podczas który artyści – na podstawie materiałów dokumentalnych, wywiadów, reportaży – rozwijają swoje te­atralne projekty, a ich efekty prezentowane są w festiwalowym panelu Maraton Non-Fiction.

Boto współtworzy również (wraz z trójmiejską Fundacją Pomysłodalnia) festiwal Teatr na Nowe Czasy, którego założe­niem jest prezentacja spektakli offowych, ale przede wszystkim warsztaty i debaty z twórcami i teoretykami teatru z całego kra­ju. Programowo Teatr na Nowe Czasy ma przygotować i wpro­wadzić widzów w przestrzeń teatru łączącego off i główny nurt. Dotychczas w ramach projektu prezentowano między innymi spektakle Teatru Ósmego Dnia, Teatru Boto, Teatru Rondo oraz Teatru Krzyk.

Najmłodszym przedsięwzięciem Boto, wynikającym bez­pośrednio i rozwijającym działania Sopot Non-Fiction, jest War­szawa.doc, projekt realizowany wraz z Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie. W ramach tego projektu warszawscy reży­serzy, dramatopisarze oraz aktorzy rozwijają pomysły z obszaru teatru dokumentalnego, a następnie prezentują je szerszej pu­bliczności. Warszawa.doc to również warsztaty dla młodzieży i dorosłych, podczas których podejmowane są i przetwarzane tematu z zakresu teatru dokumentalnego.

Od początku swojego istnienia Boto regularnie tworzy spektakle teatralne. Głównym reżyserem Teatru jest Adam Na­lepa, szerszej publiczności znany z monumentalnych, rozbu­chanych inscenizacyjnie, odważnych adaptacji klasycznych na ogół tekstów w Teatrze Wybrzeże. Jego spektakle realizowane w Boto odbiegają od nich estetycznie i inscenizacyjnie, mają charakter bardzo kameralny, oszczędny, niemal warsztatowy, jak wyreżyserowany w 2013 roku dokumentalny Nord-Ost. Mo­numentalna przestrzeń spektakli z Teatru Wybrzeże zmienia się w Boto w przestrzeń bardzo intymną, esencjonalną. Nalepa sięga tu po współczesne teksty polskich dramatopisarzy – Zie­lonego mężczyznę Jakuba Roszkowskiego (2011), Całoczerwo­ne Małgorzaty Szczerbowskiej (2013) czy Bez tytułu Ingmara Villqista (2016). Boto to oczywiście również teatr dokumentalny – Warsaw Calling Tomasza Szczepanka (2015) oraz Po co psuć i tak już złą atmosferę Aleksandry Jakubczak (2015).

Od marca 2016 roku Teatr Boto, dotychczas korzystający z sopockich scen Teatru na Plaży, Dworku Sierakowskich czy Państwowej Galerii Sztuki, ma swoją stałą siedzibę na sopockim „Monciaku”.