Off-Baza

Teatr Błękitna Sukienka


Siedziba: Gdańsk
Rok założenia: 2011
Dane kontaktowe: Teatr Błękitna Sukienka,
Rita Jankowska, WL4, ul. Wiosny Ludów 4, 80-859 Gdańsk,
tel. 502 481 750, zrobmysztuke@use.pl


Teatr Błękitna Sukienka został założony w 2011 roku przez Ritę Jankowską, pedagożkę, reżyserkę, dramatopisarkę i animatorkę kultury.

Skacz, Marysiu, pierwszy spektakl Teatru, pokazany pre­mierowo w 2011 roku w gdańskiej Nowej Synagodze i wyko­nany wyłącznie przez kobiety, zainicjował konsekwentnie pro­wadzoną do dzisiaj estetykę narracyjną zespołu. Błękitna Su­kienka podejmuje w swoich spektaklach tematy osadzone we współczesnej rzeczywistości, ale przedstawia je w perspektywie kobiecej. Praca członkiń teatru ma charakter improwizacyjny, dramowy, ostateczny kształt spektaklu wyłania się w trakcie działań warsztatowych i jest kolażem doświadczeń i emocji ca­łego zespołu, choć przedstawienia są niejednokrotnie oparte na konkretnych tekstach literatury (jak na przykład Polki. Podróż do wnętrza Polski Gérarda Guéagana w przypadku przedstawie­nia Podróż do wnętrza pomarańczy). Skacz, Marysiu ma formę kilkunastu etiud, emocjonalnych wypowiedzi kobiet o różnym statusie i wieku, które wspólnie układają się we wspólny, anali­zujący i komentujący stereotypy obraz.

Teatr Błękitna Sukienka zrealizował do tej pory między innymi przedstawienia Powiedz miłość jest prosta (2012), zbio­rowy, poetycki głos współczesnych kobiet; Keeffe, nie jestem królem (2013), studium międzyludzkich gier; Podróż do wnętrza pomarańczy (2015), w którym ponownie otrzymujemy kolaż kobiecych portretów, oraz najnowsze Nic się nie stało (2016).

Obecny skład zespołu tworzą prócz Rity Jankowskiej trzy aktorki – Halszka Gaczoł, Dagmara Lewandowska i Beata Ruszkiewicz.

Teatr Błękitna Sukienka rozpoczął swoją działalność w przestrzeni Nowej Synagogi w Gdańsku, następnie tworzył w Gdańskim Archipelagu Kultury (do 2015 roku). Od 2016 roku zespół jest rezydentem gdańskiego WL4, twórczej, interdyscy­plinarnej przestrzeni powołanej przez trójmiejskich artystów.