Off-Baza

Teatr Figur


Siedziba: Kraków
Rok założenia: 2007
Aktualna liczebność zespołu: 14
Największa impreza: Lato w Teatrze
Dane kontaktowe: ul. Praska 65, 30-322 Kraków,tel. 606 151 995, teatr@teatrfigur.pl

http://teatrfigur.pl/


Założony przez Dagmarę Żabską i Agatę Wilam jako nie­zależny zespół aktorów, plastyków, pedagogów i animatorów kultury zainteresowanych współczesnym teatrem formy. Za misję teatr obrał kreowanie autorskich spektakli i wydarzeń artystycznych, poszukiwanie nowych form wyrazu oraz odnaj­dywanie współczesności w tradycyjnych technikach lalkowych, a także popularyzację teatru lalkowego w Krakowie i stworze­nie aktywnego środowiska artystycznego. Przy teatrze działa Fundacja Działań Twórczych, prezeską zarządu jest Dagmara Żabska.

Teatr pokazuje swoje spektakle w Krakowie na zaprzyjaź­nionych scenach, na najważniejszych festiwalach sztuki lalkar­skiej i w najmniejszych ośrodkach kultury w Polsce. Głównym obszarem zainteresowań zespołu jest teatr cieni, teatr dla dzieci i sztuka społeczna. W ciągu dziewięciu lat działalności zrealizo­wał kilkanaście spektakli w technikach teatru cieni, stając się niewątpliwym specjalistą w tej dziedzinie. W 2016 roku TFK powołał scenę dla najmłodszych – Teatr Figurki. Spektakle dla dzieci grane są w języku polskim, angielskim, niemieckim i ro­syjskim. Cechuje je wysoki poziom wykonawczy, nowatorskie podejście do materii teatru formy oraz brak infantylizmu.

W obecnym repertuarze teatru znajdziemy między in­nymi Historie zimowe (reż. Mateusz Przyłęcki), Pana Piórko – w ramionach miłości (reż. Filip Budweil) oraz spektakl Robot i motyl (reż. Dagmara Żabska) na podstawie opowiadań Vytautė Žilinskaitė. Do dzieci oraz starszych widzów skierowane jest na przykład Rękodzieło artystyczne (reż. Filip Budweil). Jedną z ważniejszych (i nagradzanych) produkcji teatru stał się osnu­ty wokół tematu przemijania i śmierci Mglisty Billy w reżyserii Mateusza Przyłęckiego,. Wyreżyserowany w 2015 roku przez szefową teatru Dagmarę Żabską Król Maciuś I zakwalifikował się do finału konkursu „Klasyka Żywa”. Niedawno teatr przy­gotował spektakl-instalację Jestem cały świat minus cały świat oprócz mnie, składający się z etiud cieniowych, działań aktor­skich, instalacji plastycznych i dźwiękowych. Głównym źródłem inspiracji dla tego projektu była działalność małżeństwa The­mersonów. Na Festiwalu Boska Komedia w Krakowie w 2016 roku teatr zaprezentował Huljet huljet, poetycką opowieść o ży­ciu w krakowskim getcie.

Teatr Figur brał udział w festiwalach teatralnych, w tym tak prestiżowych jak Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkar­skiej w Bielsku-Białej, Międzynarodowy Festiwal Sztuk Współ­czesnych dla Dzieci i Młodzieży Kon-Teksty i in. Występował za granicą: m.in. w USA, Niemczech, Włoszech, Rosji, Korei Połu­dniowej, na Tajwanie czy w Chinach. Na Międzynarodowym Kongresie Lalkarskim UNIMA 2012 w Chengdu w Chinach otrzymał nagrodę w kategorii: Najlepsza Kreatywność!. Obok pracy artystycznej prowadzi szeroko zakrojoną działalność edu­kacyjno-społeczną. Ważniejsze projekty fundacji to: „Dilettante – teatr w ruchu”, „Cygańskie Theatrum Mundi”, „Teatr Naukowy” (z Wydziałem Edukacji Miasta Bytom), Lato w Teatrze i Teatr Pol­ska oraz Akademia Krakowskiego Teatru.

SPEKTAKLE