Off-Baza

Teatr Gravite


Siedziba: Łęczna
Rok założenia: 2012
Sala: Sala widowiskowa (100 osób), sala teatralna (50 osób)
Aktualna liczebność zespołu: 7
Dane kontaktowe: tel. 81 752 15 47, 508 253 478, info@ck.leczna.pl

https://www.facebook.com/teatr.gravite


Teatr wywodzi się z formacji Sans Gravitation, która dzia­łała w Centrum Kultury w Łęcznej od 2005 roku. W 2010 roku w tej samej instytucji zaczyna pracować Teatr Gravite, założony pod wpływem doświadczeń wyniesionych z warsztatów Ośrod­ka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, gdzie narodziła się idea powołania grupy i uformował jej skład (m.in. Tomasz Gładosz, Aneta Gwarda, Paulina Sikora, Andrzej Stępkowski). Do estetyki „Gardzienic” twórcy Teatru Gravite nawiązują w sposób otwarty, także w tematyce swoich spektakli, jak w przypadku Trojanek, Klitajmejstry czy Żywota opartego na historii Awwakuma zna­nej ze słynnego spektaklu „Gardzienic”. Artyści sięgają także do innych kręgów estetycznych, jak w przypadku przedstawień Wyjątki z Weissa czy Border. Teatr związany jest z Łęczyńskim Stowarzyszeniem Kultury i Sztuki „Plama”. Poza produkcją spek­takli zajmuje się także działalnością edukacyjną. Gładosz pełni rolę instruktora w Centrum Kultury w Łęcznej, gdzie prowadzi zajęcia w dwóch grupach. Poprzez pracę z młodzieżą gimna­zjalną i licealną do teatru dołączają młodzi aktorzy. Od 2009 roku istnieje także Teatr Petit Gravite, zrzeszający dzieci w wie­ku 10-13 lat. W ramach teatru odbywały się także warsztaty z osobami niepełnosprawnymi, powiązane z Teatrem Prawd Dziwnych działającym przy Środowiskowym Domu Samopo­mocy w Łęcznej, którego Gładosz był wieloletnim aktorem. Teatr jako forma działania Centrum Kultury finansowany jest z budżetu tej instytucji oraz ze środków własnych.