Off-Baza

Teatr HoM


Siedziba: Tychy
Rok założenia: 2014


Teatr HoM to projekt integrujący artystów eksplorujących różne formy teatralne, łącznie z performansem i formami mu­zycznymi. Inicjatorem przedsięwzięcia jest aktor i reżyser tea­tru pantomimy Jakub Kabus. Patronat nad przedsięwzięciem sprawuje Teatr Mały w Tychach, Miejskie Centrum Kultury w Ty­chach oraz Stowarzyszenie Śląskie Zakłady Sztuki.

Teatr zrealizował dotychczas następujące spektakle (re­żyseria Jakub Kabus): Ukryte (spektakl pantomimiczny, inspi­rowany twórczością Tima Burtona; wyróżnienie na XLI Tyskich Spotkaniach Teatralnych za plastykę i ruch sceniczny), Charlie i Różyczka, Golem Godula (spektakl plenerowy na podstawie mi­tów i legend o Karolu Goduli) oraz Lot nad kukułczym gniazdem, który zdobył nagrodę główną XLIII Tyskich Spotkań Teatralnych oraz XVIII Festiwalu Sztuki Teatralnej w Rybniku (nagroda dla Jakuba Kabusa za scenografię). Zespół zrealizował również koncert utworów Jacka Kaczmarskiego inspirowanych malar­stwem, w autorskich aranżacjach na lirę korbową, elektronikę i fortepian, pt. Muzeum Kaczmarskiego (2014). Teatr zaangażo­wany jest również w organizację Festiwalu Teatrów Niezależ­nych Andromedon.

SPEKTAKLE