Kategorie
Śląskie Teatry

Teatr im. Stefana Batorego


Siedziba: Chorzów
Rok założenia: 2014
Dane kontaktowe: Żaneta Górecka, teatrbatory@gmail.com


Teatr im. Stefana Batorego to duet absolwentek III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie (Żaneta Górecka i Micha­lina Hanzel), które chciały kontynuować misję szkoły z prawie 30-letnią tradycją edukacji teatralnej, jak również rozpocząć au­torską działalność artystyczną. Pracują równolegle jako instruk­torki Pracowni Teatralno-Impresaryjnej w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Od 2013 roku zostały zrealizowane następujące spektakle: W porządku (2014) oraz Żywioł (2013), oba autor­stwa Katarzyny Hory, reż. zbiorowa, Uczta K. Hory, reż. Karolina Biedroń i K. Hora, Niczego się nie boję (reż. Marta Wiśniewska), Manifest (reż. M. Dziaczko, 2015), O diable, który był melomanem (autor i reżyser: K. Hora), M2 (cała grupa, 2016).

Ważniejsze osiągnięcia: dla spektaklu M2 (m.in. II miej­sce na VII Festiwalu Młodości Teatralnej „Łaknienia” w Teatrze Brama w Goleniowie, 2016, Nagroda Główna na 42. Wadowi­ckich Spotkaniach Teatralnych „Zgraja” 2016, II miejsce na 9. Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Poszukujących o nagrodę im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim 2016); dla spek­taklu Manifest (m.in. wyróżnienie na Spotkaniach Teatralnych „Bez Maski” w Knurowie, 2014, I Miejsce na II Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Małych Form Karbidka 2014 w Siemianowi­cach Śląskich, I Miejsce na IV Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Amatorskich Młodzieży i Dorosłych Trybuna Teatru w Piotrko­wie Trybunalskim, Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Tea­trów Amatorskich Melpomena 2014 w Środzie Wielkopolskiej); dla spektaklu Żywioł (I miejsce na Festiwalu Małych Form Tea­tralnych w Chorzowie, 2014); dla spektaklu O diable, który był melomanem (I miejsce na Festiwalu Małych Form Teatralnych w Chorzowie, 2015).