Off-Baza

Teatr Mumerus


Siedziba: Kraków
Rok założenia: 1999
Sala: scena Teatru Zależnego, ul. Kanonicza 1 (ok. 80 miejsc) 
Aktualna liczebność zespołu: 2
Największa impreza: Lato Teatralne
Dane kontaktowe: Osiedle Piastów 32, lok. 22, 31-624 Kraków, 
tel. 12 645 92 73, mumerus@poczta.onet.pl

http://www.mumerus.net/


Stowarzyszenie Teatr Mumerus powstało w 1999 roku w Krakowie z inicjatywy reżysera Wiesława Hołdysa. Główną linią programową teatru jest „rzeczywiste poszukiwanie no­wych form teatralnych, łączenie teatru z innych sztukami oraz poszukiwanie nowych przestrzeni społecznych dla istnienia teatru”. Mumerus stara się nawiązywać do tradycji awangardy teatralnej, niekiedy wręcz do surrealizmu. Spektakle Mumerusa są zwykle autorskie, ich reżyserem jest Hołdys, twórcą muzyki zaś jego stały współpracownik Maurycy J. Kin. Od 2001 roku Mumerus przedstawia swoje spektakle głównie w Teatrze Za­leżnym Politechniki Krakowskiej mieszczącym się w zabytkowej piwnicy przy ul. Kanoniczej w Krakowie. Ponadto gra w tak róż­nych przestrzeniach, jak ulice i place miast, ogrody, zabytkowe dziedzińce, różne sale teatralne.Stowarzyszenie zrealizowało do tej pory około 20 pre­mier, opierając się głównie na oryginalnych źródłach – m.in. na pierwszej polskiej encyklopedii z XVIII wieku (Mumerus wg No­wych Aten Benedykta Chmielowskiego), niemym kinie (Podróż na Księżyc wg Georgesa Mélièsa), barokowych przewodnikach po zaświatach i rozkładach jazdy (Piekło – Niebo), malarstwie (Cyrki i ceremonie wg malarstwa Witolda Wojtkiewicza, Cyrki i ce­remonie wg Petera Bruegela), literaturze jarmarcznej (Jarmark cudów), a także na utworach Franza Kafki, Alfreda Jarry’ego, Bo­lesława Leśmiana i Jonathana Swifta. Ważną figurą dla Mume­rusa jest Bruno Schulz. Inspirując się jego tekstami oraz grafi­kami teatr wystawił spektakle Niewyczerpany transformista oraz Głupia mąka wariatów (udział w Konkursie na Inscenizację Daw­nych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”). Z inspiracji twór­czością Tadeusza Kantora powstał spektakl Lekcje mediolańskie. Hommage a Tadeusz Kantor, efekt warsztatów teatralnych we Francji z udziałem studentów Konserwatorium Teatralnego w Lyonie. Stowarzyszenie w grudniu 2016 roku na Festiwalu Boska Komedia (w ramach specjalnego przeglądu krakowskiej sceny niezależnej) pokazało spektakl Stół z powyłamywanymi nogami, odwołujący się do literatury staropolskiej i motywu danse macabre. Teatr jest organizatorem Lata Teatralnego, co­rocznego przeglądu przedstawień własnych i zaprzyjaźnionych artystów (pokazywanych również w plenerze). Teatr Mumerus skupia profesjonalnych twórców: akto­rów, reżyserów, scenografów, muzyków i literatów, wywodzą­cych się przede wszystkim ze środowiska krakowskiego. Stowa­rzyszenie jest członkiem EU NET ART – międzynarodowej sieci organizacji zajmujących się sztuką z siedzibą w Amsterdamie oraz Stowarzyszenia Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN w Kra­kowie. Działa jako pozarządowa organizacja non-profit. Nie po­siada stałych etatów administracji, zarząd pełni swe obowiązki honorowo, a wydatki na stałe funkcjonowanie ograniczone są do minimum.