Off-Baza

Teatr Nowe Przestrzenie


Siedziba: Kraków
Rok założenia: 2014
Sala: Warsztat
Aktualna liczebność zespołu: 10
Dane kontaktowe: tnpteatr@gmail.com

https://www.facebook.com/teatrnoweprzestrzenie


Teatr Nowe Przestrzenie jest autorskim projektem Da­riusza Szymora. To spektakle, które poprzez świat wyobraźni próbują odzwierciedlać rzeczywistość i zbliżać się do niej. Teatr Nowe Przestrzenie zaciera granice pomiędzy teatrem, tańcem a performansem. Zespół zajmuje się także organizowaniem tre­ningów aktorskich w szerokim ujęciu antropologicznym (m.in. takie projekty jak Unblock Yourself, Moje słuchanie jest moim działaniem).

Założyciel teatru Dariusz Christophe Szymor to francu­sko-polski aktor i reżyser teatralny, absolwent Le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique w Paryżu, współpracownik zespołu Bred In The Bone, który realizuje spektakle i prowadzi warsztaty teatralne w Europie. Szymor wraz z Aleksandrą Ko­walczyk przygotowali widowisko Szał-time – „show o kobiecie zagubionej w porąbanych czasach”, prezentowane w Warszta­cie na krakowskim Zabłociu. You/Self/Me to z kolei sztuka o mi­łości, „o jej różnych odsłonach, blaskach i cieniach”. Wraz z Tea­trem Umownym Nowe Przestrzenie przygotowały Przebudzenie wiosny Franka Wedekinda.