Off-Baza

Teatr Poszukiwań


Miejsce: Radom
Sala: Sala Widowiskowa w Ośrodku Kultury i Sztuki „Re­sursa Obywatelska” (ok. 200 miejsc)
Rok założenia: 1993
Aktualna liczebność zespołu: 19
Dane kontaktowe: resursa@resursa.radom.pl

https://www.facebook.com/TEATRPOSZUKIWAN/


Grupa działająca w Ośrodku Kultury i Sztuki ,,Resursa Obywatelska” w Radomiu. Zespół tworzą uczniowie szkół śred­nich i gimnazjalnych. Instruktorem bezpłatnych warsztatów te­atralnych prowadzonych w ramach teatru jest Katarzyna Sasal, konsultantem i reżyserem przedstawień pozostaje Włodzimierz Mancewicz. Wcześniej w zespole działali także studenci i osoby dorosłe. W dorobku teatru znaleźć można monodramy, spek­takle kameralne, widowiska przygotowywane na dużą scenę, spektakle plenerowe, happeningi, a także słuchowisko radiowe. Do tej pory teatr zrealizował kilkadziesiąt przedstawień. Od po­czątku jego działalności przewinęło się przezeń ponad tysiąc osób. W repertuarze zespołu znajdują się np. Szelmostwa Lisa Witalisa, Machiavelli-pragmatyk, Noc Kupały. Teatr jako instytu­cja działająca w ramach OKiSz „Resursa Obywatelska” partycy­puje w jego budżecie, bierze także udział w realizacji cyklicz­nych wydarzeń kulturalno-artystycznych, takich jak „Uliczka tradycji”, „Anima Urbis” czy Spotkań z Kulturą Żydowską „Ślad”.