Off-Baza

Teatr Academia


Miejsce: Warszawa
Sala: brak stałej siedziby
Rok założenia: 1993
Dane kontaktowe: tel. 504 707 075, teatr.academia22@gmail.com

http://teatracademia.com/


Teatr Academia został założony przez Marcina Jarnuszkie­wicza i Romana Woźniaka w celu realizacji ich spektakli Sceny pasyjne i Patmos. Przez wzgląd na usytuowanie przy Wydziale Scenografii Akademii Sztuk Pięknych stopniowo zmieniał się w kolektyw artystyczny skupiający studentów, absolwentów i dydaktyków uczelni. W początkowej fazie działał niezależnie, odbywając się zarówno bez dotacji i siedziby, jak i formy orga­nizacyjnej. Prezentował etiudy studenckie, przygotowywał premiery, a także organizował coroczny przegląd form tea­tralnych i performansów artystów z kręgu warszawskiej ASP i zapraszanych gości. Teatr Academia należy do nurtu teatrów tzw. narracji wizualnej, którą artyści łączą z muzyką, ruchem scenicznym i tańcem. Przedstawienia operują intensywną plastyką obrazowań, koncentracją na dopracowanym ruchu scenicznym oraz wyrazistości muzycznej. W repertuarze grupy znajdują się głównie spektakle autorskie Romana Woźniaka (np. Sextet, trzy duety i spinka, Strona po stronie, dobrzedobrze/ będziedobrze), a także prace twórców z obszaru tańca i sztuk wi­zualnych. Przez lata działalności na kształt artystycznych poczy­nań teatru wpływ mieli tacy artyści, jak Konrad Kucz, Raphael Rogiński, Renata Piotrkowska, Paulina Święcańska, Andre de La Cruz, Joanna Ziemczyk. Od roku 1999 teatr miał swoją siedzibę na warszawskiej Pradze, początkowo przy ul. Targowej, od 2001 r. przy ul. 11 Listopada. Posiadanie swojego miejsca sprawiło, że działalność teatralna poszerzona została o aktywność wy­stawienniczą. Działając na Pradze, teatr animował również kil­ka edycji imprezy „Sąsiedzi dla Sąsiadów” integrujących lokalne środowiska artystyczne.