Off-Baza

Teatr Scena Główna Handlowa


Miejsce: Warszawa
Sala: brak stałej siedziby
Rok założenia: 2008
Aktualna liczebność zespołu: ok. 30
Dane kontaktowe: teatr.sgh@gmail.com


Grupa jest pierwszym teatrem w historii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Narodziła się z inicjatywy studen­tów na czele z Natalią Słomą. Wzorem dla grupy stał się Teatr Konsekwentny, zaś obowiązki reżysera i instruktora pełnił Je­rzy Łazewski, aktor, reżyser i specjalista w dziedzinie kultury żywego słowa. Młodzi artyści pod jego okiem ćwiczyli emisję głosu i umiejętności aktorskie. W dorobku zespołu znajdują się wystawienia dzieł Williama Szekspira, Konrada Swinarskiego, Pedro Calderona, Petra Zelenki, ale również przedstawienia tworzone przez samych artystów (np. W rytmie SGH). W reper­tuarze aktualnie znajdują się: Miłość na godzinę, Achilles i panny oraz Księżniczka na opak wywrócona. Do osiągnięć teatru nale­żą: zwycięstwo w konkursie teatrów w ramach Grudniowego Akademickiego Przeglądu Artystycznego 2012 oraz nagroda publiczności na III Festiwalu Teatrów Studenckich START. Teatr jest finansowany z budżetu uczelni.

SPEKTAKLE