Off-Baza

Teatr Tetraedr


Siedziba: Racibórz
Rok założenia: 1992
Sala: Raciborskie Centrum Kultury
Dane kontaktowe: Teatr Tetraedr,
ul. Chopina 21, 47-400 Racibórz,
tel. 32 415 25 40, 32 415 31 72, rck@gmail.com.pl

https://www.facebook.com/Teatr-Tetraedr-105112762891206


eatr Tetraedr został założony w Raciborzu przez reży­serkę Grażynę Tabor, która oprócz pisania scenariuszy i reży­serowania spektakli prowadzi warsztaty teatralne dla różnych środowisk w całej Polsce, zajęcia teatralne dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, przy­gotowuje etiudy, performanse i działania parateatralne. Jest też inicjatorką działalności grupy śpiewaczej Sudarynja, która poszukuje tradycyjnych, regionalnych pieśni m.in. bałkańskich, ukraińskich i cerkiewnych. Cechami wyróżniającymi aktorstwo zespołu Teatru Tetraedr jest organiczność, fizyczność oraz czę­ste odwoływanie się do archetypów, rytuałów i rytmów życia codziennego. Tematycznie teatr stroni od publicystyki i bieżą­cych spraw politycznych. Swoje spektakli wpisuje w ramy sur­realizmu, absurdu i groteski. Inspiracją literacką dla twórców są dzieła Kajzara, Tuwima, Miłobędzkiej, Gombrowicza i Schulza, przy czym jednak w spektaklach rolę słowa mówionego ogra­nicza się do minimum.

Teatr zrealizował około dwudziestu pięciu spektakli. Obecnie w repertuarze ma następujące tytuły: Renety, goldeny, What a bloody story, Na ulicy Szewskiej, Przetarg, Kto usta Twe całował, Szczur bez maści, Regał ostatnich tchnień. Aktorami większości tych przedstawień są studenci. Teatr też stale współ­pracuje z pensjonariuszami Zakładu Poprawczego w Raciborzu. Tym sposobem zrealizowano takie wspólne projekty jak Ciało, rytm, maska czy Zderzenia-zdarzenia.

Teatr bierze aktywny udział w festiwalach krajowych. Ma na swoim koncie: I nagrodę na VII Festiwalu Sztuki Teatralnej w Rybniku, Grand Prix za przedstawienie What a bloody story na Zderzeniach Teatralnych w Warszawie, I nagrodę na XIX Ogól­nopolskim Otwartym Festiwalu Teatrów Amatorskich Odeon w Andrychowie oraz II nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym „Blackout” w Wołominie.