Off-Baza

Teatr w Krzywym Zwierciadle


Siedziba: Stepnica
Rok założenia: 2007
Dane kontaktowe: Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, ul. Portowa 7, 72-112 Stepnica, tel. 505 933 359, teatr.wkz@gmail.com


Teatr w Krzywym Zwierciadle założył po wcześniejszych doświadczeniach edukacyjnych w Stepnicy Michał Krzywaźnia, ówczesny członek Teatru Brama. Grupa działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i zrzesza przede wszystkim młodzież w wieku szkolnym. W swojej pracy stawia na edukację i wyrabianie po­stawy świadomego uczestnictwa w kulturze, co owocuje nie­tuzinkowymi wyborami repertuarowymi – młodzi artyści pra­cowali m.in. z tekstami Topora czy Gombrowicza. Działalność kulturalno-społeczna teatru obejmuje też inne grupy – dzięki pracy z seniorami powstało np. Koło Recytatorskie „Jesienne Promienie”. Grupa organizuje każdego roku festiwal Przypływ Teatralny, cykl Stepnickie Noce Teatralne oraz Zimowe i Letnie Akademie Teatralne, uczestnicząc w programie Lato w Teatrze, w ramach którego corocznie odbywa się w Stepnicy swoisty festiwal warsztatowy, zakończony pokazami widowisk plene­rowych.