Off-Baza

Teatr Elipsa


Miejsce: Police
Rok założenia: 2007
Dane kontaktowe: Miejski Ośrodek Kultury w Policach,
ul. Siedlecka 1A, 72-010 Police, tel. 91 31 21 055, mok@mokpolice.pl


Teatr Elipsa działa od 2006 roku pod patronatem Miej­skiego Ośrodka Kultury w Policach. Młodzieżową grupę prowa­dzi Aleksandra Słowińska; adepci teatru rozwijają podstawowy warsztat aktorski. Elipsa eksploruje różnorodne formy teatralne, łącznie z teatrem dla dzieci i widowiskami plenerowymi, opie­rając się na autorskich kolażowych scenariuszach. Młodzież związana z Teatrem często uczestniczy w wymianach między­narodowych, m.in. w Hiszpanii, Turcji i we Włoszech. Teatr orga­nizuje również corocznie konkursowy festiwal TEK – Teatralna Elipsa Kreatywności im. Zygmunta Zdanowicza, zapraszając spektakle zespołów z Polski i Niemiec oraz animując warsztaty kończące się wspólnym pokazem uczestników.