Off-Baza

Warszawski Teatr Tańca


Miejsce: Warszawa
Sala: brak stałej siedziby
Rok założenia: 2008
Aktualna liczebność zespołu: ok. 10
Dane kontaktowe: tel. 570 115 215, adziurosz@wtt.waw.pl

http://www.wtt.waw.pl/


Pomysłodawczynią, założycielką i dyrektorem teatru jest dr hab. Aleksandra Dziurosz – choreografka, tancerka, pedagog tańca współczesnego. Głównymi celami Warszawskiego Teatru Tańca są popularyzacja sztuki tańca jako środka wypowiedzi oraz budowanie przestrzeni dialogu z widzem. Ideą zespołu jest tworzenie spektakli opierających się na interdyscyplinarnym podejściu do twórczości artystycznej, kreujących nową, unikalną formę taneczną skontrastowaną wobec baletu kla­sycznego, przekraczającą granice rodzajowe, techniczne i sty­listyczne. Teatr ma formę pluralistyczną. Jest kombinacją tańca, ruchu, teatru, muzyki i sztuk wizualnych. Zespół tworzą profe­sjonalni tancerze tańca współczesnego i baletu klasycznego. Oficjalnie zespół zainaugurował działalność spektaklem Chopin – ex-saturo do muzyki Fryderyka Chopina. Ponadto wystawił m.in. Trwa-nie, Ex-it Kontrasty, His… Est Caritas, Kolarz. Niepo­wtarzalne zderzenie z czasoprzestrzenią.

Warszawski Teatr Tańca występował na scenach całej Polski, a także za granicą (Japonia, Czechy). Spektakl Performer otrzymał I nagrodę XVI Spotkań Teatralnych w Rybniku (2014), wyróżnienie podczas 12. Ogólnopolskiego Przeglądu Monodra­mu Współczesnego w Warszawie (2014) oraz nagrodę podczas II Olsztyńskich Spotkań Teatru Jednego Aktora „Solo” (2014). Spektakl action.CONTRaction.REaction został nominowany do Wrocławskiej Nagrody Muzycznej Polonica Nova (2014). Teatr w pozyskiwaniu finansowania współpracuje ze Stowarzysze­niem Strefa Otwarta, korzysta również ze stypendiów twór­czych i środków własnych. ­