Off-Baza

Damski Tandem Twórczy


(Agnieszka Małgowska & Monika Rak)

Miejsce: Warszawa
Sala: brak stałej siedziby
Rok założenia: 2009
Aktualna liczebność zespołu: 2 + współpracowniczki w ra­mach projektów (1-5)
Dane kontaktowe: damskitandemtworczy@gmail.com

http://dtandemt.blogspot.com/


Grupa założona przez absolwentki gender studies oraz Wiedzy o Teatrze na Akademii Teatralnej w Warszawie, Agniesz­kę Małgowską i Monikę Rak. Członkinie Damskiego Tandemu Twórczego mają za sobą wieloletnie doświadczenia artystycz­ne. W swojej twórczości korzystają nie tylko z materii teatru i performansu, ale także sztuk plastycznych, literatury, muzyki i sztuki użytkowej. Koncentrują się na tematach dotyczących wykluczeń społecznych, mniejszości seksualnych (les, trans, queer), feminizmu oraz alterglobalizmu. Poza pracą nad spek­taklami i performansami (w ich dorobku znajdują się m.in. Or­lando Virginii Woolf, 33 sztuka Moniki Rak, Czarodziejski flet, czyli zagadka skradzionego pianina. Benefit tabasco z niejedno ostro lasko / Na nowe pianino dla biednego Tamino. Wersja skrócona, polityczna, feministyczna z wątkiem lesbijskim, Gertruda Stein & Alicja B. Toklas & wiele wiele kobiet. Nanoopera w dwóch aktach 10/9) prowadziły także czytania performatywne („Les-Czyta­nie”), a także oparty na improwizacji i interakcji z widzami „Teatr Dialogu”. Organizowały także O’LESS Festival, Lesbijski Dysku­syjny Klub Filmowy, zrealizowały również film dokumentalny L.Poetki. Piszą cykl teatrologiczny O teatrze lesbijskim w Polsce dla „Teatraliów”, prowadzą także wykłady i warsztaty poświę­cone roli teatru i performansu w promocji tematów niehetero­normatywnych. Finansują się z własnych źródeł, ewentualnie programów grantowych.