Off-Baza

Teatr Efemeryczny


Siedziba: Suwałki
Rok założenia: 1991
Największa impreza: Suwalskie Eksploracje Teatralne SET
Dane kontaktowe: Jolanta Hinc-Mackiewicz:
Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Papieża Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki,
jolanta.hincmackiewicz@soksuwalki.eu

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Teatr-Efemeryczny-138918392792446/


Teatr Efemeryczny powstał w 1991 r. w Suwałkach, za­łożycielką i aktualną liderką jest Jolanta Hinc-Mackiewicz, ak­torka, reżyser i instruktor teatralny. Na początku teatr działał jako szkolny (przy nowo powstałym III Liceum Ogólnokształ­cącym), następnie przy Regionalnym Ośrodku Kultury i Sztu­ki i przez wiele lat w Młodzieżowym Domu Kultury. Od 2012 r. Teatr Efemeryczny gra w Suwalskim Ośrodku Kultury. Teatr od 1997 r. działa w ramach Stowarzyszenia Kulturalnego Teatr Efemeryczny. Stowarzyszenie realizuje szeroko zakrojone pro­jekty współpracy międzynarodowej, dba o przygotowywanie spektakli dla różnych grup wiekowych.

W bogatym repertuarze teatru znalazły się między inny­mi: Małe zbrodnie małżeńskie, Sztuczki, Umarli ze Spoon River, Sonia Marmieładowa, Kongres futurologiczny, Bez mojej zgody, Życie przed sobą, Miłość i inne demony, Moskwa – Pietuszki, Je­den dzień z życia Shirley Valentine, Żeby śmierć mieć piękną

Długi czas aktywności sprawia, że przez teatr przewinęło się wiele osób, charakter grupy zaś pozwala przypuszczać, że działalność Teatru Efemerycznego miała duże walory edukacyjne. Kształ­cenie umiejętności aktorskich oraz wychowanie aktywnego odbiorcy i świadomego twórcy to główne priorytety działal­ności teatru, który określany bywa mianem jedynego godnego kontynuatora poszukiwań artystycznych Teatru Adekwatnego.