Kategorie
Spektakle

Glamour

Krakowski Teatr Tańca

Data premiery: 27 października 2018

Koncepcja i  dramaturgia: Eryk Makohon 
Choreografia: Eryk Makohon i zespół
Reżyseria świateł, scenografia: Eryk Makohon 
Kostiumy: Ewa Skoczeń-Citko, kravcovnia
Konsultacja (acro yoga): Tomasz Pacan

Występują: Pamela Bosak, Magdalena Skowron, Mateusz Ulczok (Paweł Łyskawa)


Kategorie
Spektakle

Takarazuka camp

Krakowski Teatr Tańca

Data premiery: 16 czerwca 2019

Reżyseria i choreografia: Eryk Makohon 
Asystenci: Pamela Bosak, Paweł Łyskawa, Magdalena Skowron 
Muzyka: Marcin Żminkowski, Amy Winehause, Emilie Simon, Kapela ze wsi Warszawa, Piotr Czajkowski, Faith No More
Scenografia: Eryk Makohon  
Kostiumy: Eryk Makohon 
Wizaż: Ewa Skoczeń-Citko 
Koordynacja produkcji: Paweł Łyskawa 

Występują: Pamela Bosak, Angelika Mizińska, Magdalena Skowron, Paweł Łyskawa 

oraz Renata Bobel, Anna Ferenc, Aniela Pramik, Dobrochna Sobek, Magda Targosz, Katarzyna Augustyn, Sylwia Chrząszcz, Agata Czyż, Olga Kalarus, Monika Kareł, Amelia Letniowska, Agnieszka Rajca 


Kategorie
Spektakle

MY|WY

Krakowski Teatr Tańca

Data premiery: 16 grudnia 2017

Reżyseria i choreografia: Eryk Makohon 
Muzyka: Michał Paduch 
Śpiew: Paulina Dziuba 
Scenografia, światło: Eryk Makohon 
Produkcja: Stowarzyszenie Krakowski Teatr Tańca 

Występują: Paulina Dziuba, Monika Godek, Jakub Kruczek, Paweł Łyskawa, Magdalena Skowron, Mateusz Ulczok, Katarzyna Węglowska-Jamroz, Katarzyna Żminkowska-Szymańska  

Informacje dodatkowe: Spektakl stworzony we współpracy z Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA.


Kategorie
Małopolskie Teatry

Krakowski Teatr Tańca


Siedziba: Kraków
Rok założenia: 2008
Dane kontaktowe: ul. Gzymsików 8, 30-015 Kraków,tel. 501 700 907; 791 790 300, krakowskiteatrtanca@o2.pl


Krakowski Teatr Tańca (dawniej Teatr Tańca GRUPAboso) obecnie tworzy tandem artystyczny Eryk Makohon i Paweł Ły­skawa oraz grupa niezależnych tancerzy,w której skład wcho­dzą m.in. Monika Godek, Katarzyna Żminkowska-Szymańska, Katarzyna Węglowska-Król oraz Katarzyna Pawłowska. KTT do marca 2015 roku działał przy Nowohuckim Centrum Kultury (od 2014 roku w ramach utworzonego tam przez Eryka Makohona Krakowskiego Centrum Choreograficznego). Przez wiele lat teatr wypracował trzy podstawowe filary własnej działalności: artystyczny, edukacyjny oraz impresaryjny. Teatr posiada w swoim dorobku ponad dwadzieścia spektakli, prezentowanych tak na klasycznie rozumianej sce­nie, jak i w przestrzeniach nieteatralnych. Jego estetyka jest trudna do określenia. Charakterystyczny element stanowić może plastyka spektakli, często budowana za pomocą światła oraz precyzyjnie tworzonej architektury ruchu i ciała tancerzy. W spektaklu Kwadryga na TRZECH Eryk Makohon świadomie na­wiązuje do klasycznych ideałów piękna, opartych na harmonii i doskonałych proporcjach. Trójka tancerzy: Jan Lorys, Paweł Łyskawa i Tomasz Urbański poszukuje idealnej formy w zgo­dzie z porządkiem klasycznym. Czyni to w sposób energiczny, płynny, świadomy. Dla Makohona – głównego choreografa Kra­kowskiego Teatru Tańca – zagadnienia związane z preekspresją i ciało-umysłem są bardzo istotne.

Krakowski Teatr Tańca wspiera młodych tancerzy i cho­reografów, choć z powodów organizacyjnych rola zespołu czę­sto ogranicza się tylko do udostępnienia studia. Członkowie KTT prowadzą jednak własną pracę pedagogiczną, ucząc w in­stytucjach kultury i szkołach tańca w Krakowie i w Polsce oraz podczas warsztatów w wielu ośrodkach w kraju. Zdobywają nagrody także za swoje samodzielne spektakle solowe i zespo­łowe. Zespół regularnie bierze udział w najważniejszych wyda­rzeniach artystycznych oraz festiwalach w Polsce i za granicą. Tancerze KTT, także we współpracy z Teatrem KTO, regularnie biorą udział także w wydarzeniach i działaniach ulicznych (m.in. w ramach Nocy Poezji), a także eksperymentalnych realizacjach scenicznych (m.in. Operacja Opera – we współpracy z Operą Królewską w Oslo).

Krakowski Teatr Tańca koncentruje się przede wszystkim na długotrwałej pracy z zespołem, poszukiwaniu wspólnego języku, często w odniesieniu do tradycji polskiego teatru. Warto zauważyć, że od dawna zespół popularyzuje taniec oraz zwią­zane z nim – czy dziedzinami pokrewnymi – wydarzenia. Paweł Łyskawa i Krakowski Teatr Tańca są twórcami oraz realizatorami projektu „Ani słowa! Odbiór niewerbalnych wytworów kultury”, który został zrealizowany przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury. Zbliżone przedsięwzięcie Teatr zrealizował ze studen­tami, we współpracy z Katedrą Porównawczych Studiów Cywi­lizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W sezonie 2014/2015 Eryk Makohon i Paweł Łyskawa wspólnie z Anną Królicą zrealizowali autorski projekt prezenta­cji tańca Goodbye Superman. Mężczyzna w polskiej choreografii – cykl prezentacji spektakli polskich twórców, który uzyskał wsparcie Instytutu Muzyki i Tańca w ramach programu Scena dla Tańca. Są również inicjatorami i pomysłodawcami takich wydarzeń, jak Festiwal Tańca Współczesnego „Spacer”, Konkurs Choreograficzny 3…2…1…Taniec, projekt Premiera w Centrum, BalletOFFFestival, Pracownia METAfizyczna.

W ramach stałej działalności edukacyjnej teatr prowadzi grupy tańca współczesnego na czterech poziomach zaawanso­wania, których uczniowie tworzą eksperymentalny teatr Nowy Format. Grupa działająca przy KTT stara się wykraczać poza tra­dycyjnie rozumiany teatr tańca. Oprócz ruchu koncentruje się na pracy z tekstem, improwizacji ruchowej, budowaniu postaci. Pedagogami są Paweł Łyskawa i Eryk Makohon.Najnowsze realizacje artystyczne KTT to Estra i Andro w reżyserii Eryka Makohona – spektakl uliczny, którego premie­ra odbyła się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Krakowie, oraz Nesting w choreografii Idana Cohe­na. Spektakl powstał w ramach programu „Zamówienia choreo­graficzne 2015”, organizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Premiera spektaklu odbyła się w Kraków Congress Centre oraz Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

SPEKTAKLE