Off-Baza

Grupa Artystyczna bravo2art


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 2011
Aktualna liczebność zespołu: 13
Największa impreza: IX Zamkowe Spotkania Teatralne 2002
Dane kontaktowe: Dominika Nestorowska,
tel. 508 254 459, bravo2art@gmail.com

https://www.facebook.com/bravo2art/


Grupa Artystyczna bravo2art została założona przez ów­czesnych licealistów: Dominikę Nestorowską i Kamila Perfikow­skiego. Od samego początku członkami i współpracownikami zespołu byli uczniowie i absolwenci XII LO im. Bolesława Chro­brego we Wrocławiu. Liderką i reżyserem zespołu jest Dominika Nestorowska – z wykształcenia andragog, z praktyki animator kultury, z zamiłowania człowiek teatru (ukończyła II. edycję Akademii Teatru Alternatywnego). W skład zespołu aktorskie­go wchodzą: Joanna Bożyk, Aleksandra Cząstka, Piotr Danicki, Barbara Górnicka, Anna Kaśków, Dominik Lenda, Katarzyna Łukojko, Marta Mazur, Grzegorz Musik, Tomasz Nawara, Olga Papacz, Paulina Stechnij, Marcelina Zając. Przy poszczególnych projektach bravo2art współpracuje również z Małgorzatą Maji (studentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu), która realiza­cyjnie odpowiada za wszelkie elementy muzyczne.

Działania grupy zawsze były inicjatywą oddolną i dobro­wolną, dlatego nie posiada ona osobowości prawnej. Młodzi ar­tyści zrealizowali dotąd siedem autorskich spektakli: Kartoteka wg Różewicza (2012), performans dźwiękowy Człowiek (2012), inspirowany Opowieścią wigilijną Dickensa Egoorcs (2013), Wa­riacje rosyjskie (2013), Kwiat jednej nocy (2014), Oddech – życie (2015, w ramach 36. PPA) oraz WYpełnienie (2016).

Praca G.A. bravo2art skupia się przede wszystkim na war­sztatowym rozwijaniu umiejętności teatralnych. Jednak biorąc udział w projektach artystycznych, niejednokrotnie działali z osobami starszymi czy osadzonymi. W ostatnim czasie byli aktywni, współtworząc Europejską Stolicę Kultury Wrocław 2016. Aktualnie pracują nad spektaklem, który będzie grany w przestrzeni Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbko­wickim niedaleko Wrocławia.