Off-Baza

Teatr Improwizacji Improkracja


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 2011
Aktualna liczebność zespołu: 11
Największa impreza: Akademia Improwizacji – największa szkoła na Dolnym Śląsku prowadząca regularnie warsztaty z improwizacji scenicznej
Dane kontaktowe: Artur Jóskowiak, tel. 781 728 231, Małgorzata
Tyrakowska, tel. 603 8648 97, improkracja@gmail.com

https://www.improkracja.pl/


Teatr Improwizacji Improkracja to najstarszy i najbar­dziej doświadczony teatr improv na Dolnym Śląsku. Powstał z inicjatywy Artura Jóskowiaka oraz Dobrosławy Beli. W skład obecnego zespołu wchodzą aktorzy, lalkarze, mimowie oraz improwizatorzy z wrocławskiego środowiska komediowego. Improkraci są częstymi gośćmi festiwali improwizacji w Polsce (Kraków, Gdańsk) i za granicą (Tampere – Finlandia, Barcelona – Hiszpania).

Spektakle wystawiane przez Improkrację są niepowta­rzalne: aktorzy improwizują przy aktywnym udziale publicz­ności według autorskich formatów. Zależnie od rodzaju suge­stii publiczności albo środków scenicznych są to: „Partyturka”, „Reżyser nie żyje”, „Bestseller”, „Dyktaturka”. Korzystają także ze znanych na całym świecie formatów amerykańskich, tj. Arman­do, Harold, Expert czy Straight Story. Spektakle mają odcień komediowy, choć w zależności od tego, dokąd improwizacja poprowadzi aktorów, mogą przybrać formę opowieści miłos­nej, thrillera czy też horroru.

Inspiracją dla Improkracji są znane teatry improv z zagra­nicy: O Chicago, The Second City i The Annoyance, prekurso­rzy współczesnej sztuki improwizacji, działający w latach 70. XX wieku.

Obecnie zespół pracuje nad formą i elementami Musicalu improwizowanego – spektaklu, w którym oprócz samej historii aktorzy improwizować będą także utwory muzyczne.