Kategorie
Łódzkie Teatry

Teatr Fraktal


Siedziba: Łódź
Rok założenia: 2018
Dane kontaktowe: teatrfraktal@gmail.com


Zespół interesuje niezależny, eksperymentalny teatr, szczególnie ten wymykający się linearnym narracjom i tradycyjnej dramaturgii. Fascynuje ich też teatr plastyczny, taniec i użycie animantów ze względu na ich poetycki i metaforyczny potencjał. Od kilku lat prowadzą warsztaty teatralne i lalkarskie, zarówno dla dzieci i młodzież

Materiał nadesłany.

Kategorie
Łódzkie Teatry

Teatr Rajstopy


Siedziba: Łódź
Rok założenia: 2014
Dane kontaktowe: teatr.rajstopy@gmail.com


Dwuosobowy zespół, który tworzy teatr minimalistyczny, ze swoim własnym mikrokosmosem. Twórczynie pokazują rzeczy, które mają w środku, bazując na tym, co czują. Swoimi spektaklami chcą poruszać, wywołać choćby malutką drgawkę serca i własciwie głównie o to im chodzi. Inspiracje czerpią z młodości, niedoświadczenia i nadwrażliwości. Książek dla dzieci, poezji i pogody. Wewnątrz i na zewnątrz. 

Na koncie mają spektakle, które prezentowane były m. in. na Ogólnopolskich Spotkaniach Młodego Teatru „Krzykowisko” w Maszewie, Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych w Elblągu, Przeglądzie Teatralnym IMplus w sopockim Teatrze na Plaży, w Miejscu Inicjatyw Pozytywnych „Kacze Bagno”, Pracowni R5 w Białymstoku, a także na plażach, garażach i innych takich.

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE

Kategorie
Łódzkie Teatry

Paweł Grala


Siedziba: Łódź
Rozpoczęcie działalności: 2009


Tancerz, improwizator, performer, choreograf, nauczyciel. W obrębie jego zainteresowań znajduje się szeroko rozumiany teatr tańca oraz improwizacja ruchowa. W swoich działaniach kieruje się ciekawością i swobodą twórczą, która kieruje go w stronę znajdowania nowych połączeń i korelacji tańca z innymi dziedzinami sztuki. To interdyscyplinarne podejście determinuje ciągłe przyglądanie się i badanie ruchu oraz jego roli i formy. W swojej pracy dużą uwagę poświęca umiejętności kompozycji w czasie rzeczywistym, która polega na wypracowaniu obecności i pełnej otwartości na potencjalność nieustających zmian. Ta żywa wrażliwość na chwilę obecną może mieć miejsce nie tylko w improwizacji, ale też w ustrukturalizowanych spektaklach, w których wiele subtelnych zmiennych wpływa na uczestnictwo w działaniu artystycznym. Organizator comiesięcznego wydarzenia KIPISZ – przestrzeń improwizacji osobistej, łączącego środowiska artystyczne w Łodzi.

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE

Kategorie
Dolnośląskie Teatry

Magdalena Drab


Dane kontaktowe: magdalenajoanna.drab@gmail.com


Magdalena Drab ukończyła Wydział Aktorski PWSFTviT w Łodzi i kontynuuje tam naukę na studiach doktoranckich. Od 2014 roku związana z Teatrem im. H. Modrzejewskiej w Legnicy, gdzie zagrała już kilkanaście ról. Współzałożycielka Teatru Zamiast w Łodzi.

Autorka dziewięciu sztuk teatralnych, z których dwie: Dzielni chłopcy oraz Słabi. Ilustrowany banał teatralny doczekały się publikacji w miesięczniku „Dialog”. Ta druga została w 2017 roku nagrodzona Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną oraz Alternatywną Nagrodą Dramaturgiczną. W 2019 roku artystka została nominowana do prestiżowej nagrody Paszporty Polityki w kategorii Teatr. 

W swojej pracy zajmuje się rozwojem aktorskich metod improwizacyjnych inspirowanych metodą Mike’a Leigh, terapią poprzez teatr i edukacją teatralną.

Materiał nadesłany.

Kategorie
Łódzkie Teatry

Teatr Zamiast


Siedziba: Łódź
Rok założenia: 2014
Sala: Scena Zamiast
Dane kontaktowe: al. Piłsudskiego 135; 92-318 Łódź
tel. 795 474 366, teatr.zamiast@gmail.com


Teatr Zamiast tworzą absolwenci szkoły teatralnej. Swoją działalność opierają nie tylko na tworzeniu spektakli, ale także na prowadzeniu warsztatów, które poprzez improwizacje, zada­nia aktorskie i treningi pomagają przełamywać opory związane z cielesnością ich uczestników. Teatr organizuje czytania perfor­matywne i zabawy w łódzkich przedszkolach i świetlicach, uczy obcowania z teatrem. Teatr Zamiast to przestrzeń otwarta na dialog, na głos młodych artystów, na wspólne dyskusje. Miej­sce, które grupa wybrała na swoją siedzibę, także nie jest bez znaczenia. Stare widzewskie pofabryczne przestrzenie oddają klimat miasta, który jest bardzo ważny w twórczości teatru. Te­atr otrzymał prestiżową nagrodę Złotej Maski za najważniejsze wydarzenie na scenie off w sezonie 2013/2014. Dotychczas grupa zrealizowała między innymi prapremierę Zanikam Arne­go Lygre w reżyserii Katarzyny Dąbkowskiej-Kułacz, czytanie performatywne dramatu Dzielni chłopcy Magdy Drab, a także jej autorski spektakl Targowisko, czyli dzieje rozkładu pana H., Tajemnice kwiatu paproci w reżyserii Przemysława Jaszczaka oraz Miasto Ł na podstawie powieści Tomasza Piątka. Ostatnia produkcja teatru to monodram Macieja Kowalczyka Schron na podstawie ostatniego tekstu F. Kafki.

SPEKTAKLE

Kategorie
Łódzkie Teatry

ależ Gustawie!


Fundacja – ależ Gustawie!

Siedziba: Łódź
Rok założenia: 2011
Aktualna liczebność zespołu: ok. 20
Dane kontaktowe: ul. Piotrkowska 122/9a, 90-006 Łódź
tel. 606 658 665, alezgustawie@gmail.com

http://alezgustawie.pl/gustaw/


Teatr ależ Gustawie! działa przy Fundacji Tworzenia i Pro­mowania Sztuki. Tworzy go zespół aktorów oraz pasjonatów teatru. Twórcy wierzą w terapeutyczną moc sztuki, a celem statutowym ich fundacji jest jej upowszechnianie, stąd po­dejmowane działania teatralne (tworzenie spektakli, czytanie współczesnej dramaturgii, organizacja paneli dyskusyjnych) i warsztaty artystyczne (teatralnych, literackich, plastycznych). Teatr nie ogranicza swoich projektów do jednej grupy doce­lowej: tworzy dla dorosłego odbiorcy, seniorów, dla dzieci i młodzieży, uwzględnia także osoby niepełnosprawne, domy dziecka oraz środowiska dysfunkcyjne.

Teatr angażuje się w rozmaite projekty. Jednym z nich jest Stary Rynek. Re-animacja, czyli projekt artystyczny, który miał na celu odkrycie możliwości tkwiących w zapomnianej przestrzeni łódzkiego Starego Rynku. Teatru (S)tworzenie to z kolei działania teatralno-edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży z domów dziecka na terenie Łodzi. Celem projektu było włączenie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w czynne uczestnictwo w tworzeniu kultury. Ko­lejny projekt, czyli Brzydkie kaczątko, objął swoim zasięgiem małe górskie miejscowości, Mazury oraz domy dziecka w woj. łódzkim. Teatr organizuje także czytania performatywne i an­gażuje się w akcję Dotknij Teatru.

Kategorie
Łódzkie Teatry

Teatr Mer


Rok założenia: 2010
Aktualna liczebność zespołu: 9
Dane kontaktowe: 784 33 22 73, teatr@teatrmer.pl

https://www.teatrmer.pl/


Inspiracją do stworzenia Teatru Mer była potrzeba samo­realizacji aktorów jako twórców, którzy chcieli mieć całkowity wpływ na kształt i charakter artystyczny własnych projektów. Prostymi środkami tworzą oni kreatywny świat dla wyobraźni dziecka. Od 2002 roku prezentują swoje spektakle na terenie kraju, ale nieobce są im również trasy europejskie. Poza reali­zacją spektakli zespół prowadzi warsztaty teatralne i plastycz­ne dla dzieci oraz dla dorosłych. Twórcami przedstawień i war­sztatów teatralnych są wyłącznie dyplomowani aktorzy, którzy swoją sztuką budzą wrażliwość dziecka, wywołują uśmiechy najmłodszych i poruszają ważne problemy dostosowane do wieku widza. Artyści zazwyczaj sięgają po klasyczny bajkowy repertuar, dlatego w ich repertuarze znajdziemy Morską opo­wieść, Pinokia, Jasia i Małgosię czy Calineczkę.

Kategorie
Łódzkie Teatry

Grupa Kijo


Siedziba: Łódź
Rok założenia: 2010
Aktualna liczebność zespołu: 11
Największa impreza: FRU Festiwal
Dane kontaktowe: AOIA, ul. Zachodnia 54/56, 90-403 Łódź
tel. 502 15 96 96, kijogroup@gmail.com

https://www.facebook.com/KIJO-133531206712754/


Kijo to grupa, która w swojej twórczości stawia na spotka­nie, wymianę doświadczeń, współpracę w działaniu. W proce­sie tworzenia poszukuje na gruncie improwizacji, improwizacji kontaktowej, tańca współczesnego, teatru fizycznego, podstaw sztuk walki, szeroko pojętego ruchu. Wynika to z różnorodnych doświadczeń scenicznych i specjalizacji członków grupy. Za punkt wyjścia do kreowania i odkrywania grupa obiera poję­cie ciekawości.

Działalność artystyczną otwiera spektakl Miokloniis (2011) i Do (2011), później Wszystko to, z czym się (nie) urodzi­liśmy (2013), Umrzeć w Atenach (2013), Do Witolda ( 2013), Spo­kojnie, inni mają gorzej (2014), Gwiezdne potyczki (2014). Ostat­nia premiera teatru to Projekt kisz (2015) z pogranicza ruchu, muzyki i słowa, dla którego inspiracją była twórczość Bartka Waglewskiego (Fisza).

Kijo często tworzy także performanse w przestrzeni, np. Człowiek z betonu (2011, 2012), Z rzeki powstałaś (2013), Nie je­steś ślepy (2013).

Kategorie
Łódzkie Teatry

Fundacja Kamila Maćkowiaka


Siedziba: Łódź
Rok założenia: 2010
Aktualna liczebność zespołu: brak stałych członków (dwie osoby w zarządzie)
Dane kontaktowe: ul. Sienkiewicza 55/3, 90-009 Łódź
tel. 794 460 500, biuro@fundacjamackowiaka.org

https://www.fundacjamackowiaka.org/


FKM jest organizacją pozarządową, powstałą z myślą o stworzeniu i prowadzeniu Sceny Teatralnej w Łodzi. Statut Fundacji przewiduje też inne działania związane z propa­gowaniem kultury, produkcjami filmowymi i telewizyjnymi, wydawnictwami, wystawami. Twórcy realizują projekty edu­kacyjne, pomagające w dostępie do kultury reprezentantom wszystkich środowisk. Fundację założył Kamil Maćkowiak, tancerz (absolwent gdańskiej Szkoły Baletowej, 1998) i aktor (absolwent Wydziału Aktorskiego łódzkiej Filmówki, 2003). Jedną z najważniejszych ról Maćkowiaka jest tytułowy Niżyński w monodramie wyreżyserowanym przez Waldemara Zawodziń­skiego, flagowym spektaklu Fundacji, którego choreografia jest dziełem samego aktora. Mówiąc o teatrze Kamila Maćkowiaka, nie można nie wspomnieć o wyreżyserowanym przez niego monodramie Diva (2013), który opowiada historię mężczyzny ze zdiagnozowanym zaburzeniem osobowości borderline, nar­cystycznie uzależnionego od potrzeby akceptacji, marzącego o uznaniu i estradowym sukcesie. Trzecim monodramem akto­ra jest Amok (2014), zrealizowany na podstawie bestsellerowej powieści Jamesa Freya Milion małych kawałków. Najnowsza produkcja teatru to Wywiad Stephana Lacka.

Kategorie
Łódzkie Teatry

Pracownia Fizyczna


Siedziba: Łódź
Rok założenia: 2009
Sala: przy Akademii Muzycznej
Aktualna liczebność zespołu: ok. 11
Dane kontaktowe: ul. Gdańska 32; 90-716 Łódź, pracownia.f@gmail.com

https://www.facebook.com/pages/category/Dancer/Pracownia-Fizyczna-185114478184686/


Grupa założona przez Jacka Owczarka w lutym 2009 roku przy Akademii Muzycznej w Łodzi. Bazując na improwizacji i technikach tańca współczesnego, członkowie Pracowni się­gają po różnorodne formy ruchu i środki wyrazu, starając się jak najpełniej eksplorować możliwości własnego ciała. Głównym polem działania grupy jest proces twórczy. Tancerze Pracowni są również wykwalifikowanymi pedagogami i instruktorami tańca, którzy stale współpracują z teatrami i instytucjami kul­tury w całym kraju. Jacek Owczarek wypracował w ostatnich latach autorską metodę pracy nad improwizacją sceniczną. Za 2013 rok artyści otrzymali nagrodę „Punkt dla Łodzi” w kategorii „twórcze szaleństwo”, przyznaną za „praktykowanie i promowa­nie kolektywnej postawy w tworzeniu tańca i poszerzanie rozu­mienia improwizacji w tańcu”. Spektakle Pracowni Fizycznej to np. Powyżej nieba (rekonstrukcja choreografii Witolda Jurewicza z 1998 roku, premiera 2009), Len (w reżyserii i choreografii Sko­limowskiego, 2009) oraz choreografie Jacka Owczarka: Mean­drująca rzeka (2009), a3 (2010), Zdarzenia (2011) we współpracy z Pawłem Szamburskim i Patrykiem Zakrockim, czyli duetem SzaZa, Re:akcje (2012), Fajdros (2013) i Soul Project / PL (2013) w reżyserii Davida Zambrano, zrealizowany w ramach progra­mu Zamówienia choreograficzne Instytutu Muzyki i Tańca. W 2014 roku Pracownia Fizyczna została zakwalifikowana do Polskiej Platformy Tańca.